DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079124
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/506563
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI II BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ 60(Altmış) KALEM DENTAL SARF VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KIBRIS ŞEHİTLER POLİKLİNİĞİ -İSTİKLAL MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ 1196 SOKAK NO:2 DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI II BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ 60(Altmış) KALEM DENTAL SARF VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/506563

1-İdarenin
a) Adresi : SIRAKAPILAR MAH. ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:1/B 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582644905 - 2582644803
c) Elektronik Posta Adresi : denizli.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI II BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ 60(Altmış) KALEM DENTAL SARF VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ, ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ, TAVAS DEVLET HASTANESİ, BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ , ÇİVRİL DEVLET HASTANESİ, ÇAL DEVLET HASTANESİ, KALE DEVLET HASTANESİ, ÇAMELİ DEVLET HASTANESİ VE HONAZ DEVLET HASTANESİ İLGİLİ DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNA KADAR İLGİLİ İDARENİN SİPARİŞİ DOĞRULTUSUNDA, YÜKLENİCİ İSTENİLEN MİKTARDAKİ MALZEMELERİ HER PARTİ İÇİN SİPARİŞ YAZISININ YÜKLENİCİYE TEBLİĞİNİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN 15 (ONBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDECEKTİR. SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNA KADAR (İŞ ARTIŞI HARİÇ) SİPARİŞ SAYISI EN FAZLA 8 (SEKİZ) OLACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KIBRIS ŞEHİTLER POLİKLİNİĞİ -İSTİKLAL MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ 1196 SOKAK NO:2 DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 02.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ KAPSAMINA GİREN 10.KALEM EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALDEHİTSİZ FOSFATSIZ MENDİL(DEZENFEKTANLI MENDİL) İLE İHALE LİSTESİNDE BİYOSİDAL ÜRÜN KAPSAMINA GİREN TEKLİF EDİLECEK ÜRÜNLER İÇİN DE BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ OLMALIDIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
A) TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN AŞAĞIDAKİ BELGELER İHALE TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAKTIR.
1) TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN SAĞLIK BAKANLIĞI ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ)'NE KAYIT BİLDİRİM İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMIŞ OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE,
2) TEKLİF VEREN İSTEKLİLERİN ÜTS'YE KAYITLI OLDUĞUNA DAİR BELGE,
3) TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMALARININ ÜTS'DE KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE,
4) İHALEYE BAYİİ OLARAK TEKLİF VEREN İSTEKLİKLER ÜRETİCİ/ İTHALATÇI FİRMALARIN ÜTS'DE BAYİSİ OLDUKLARINI GÖSTERİR BELGE,
5) TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN/CİHAZIN ÜTS KAYDI GEREKMİYORSA, ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMA TARAFINDAN ÜTS KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAİR İMZALI OLARAK VERİLMİŞ OLAN BELGE İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.
6) TIBBİ CİHAZ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER VEYA CİHAZLAR İÇİN TEKLİF VEREN İSTEKLİLER TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" Nİ TEKLİF DOSYASINDA SUNACAKTIR.
7) TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENEN ÜRÜNLERE AİT ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAKTIR.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A)TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN KALEMLER İÇİN NUMUNE VERİLECEK OLUP, NUMUNELER AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLEREK İHALE SAATİNE KADAR DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KIBRIS ŞEHİTLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ DEPO BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
- NUMUNELER ORJİNAL AMBALAJINDA OLACAKTIR.
-NUMUNELERİN ÜZERİNE FİRMA ADINI, MALZEME SIRA NUMARASINI VE MALZEMENİN İSMİNİ BELİRTEN BİR ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.
- NUMUNELERİN DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN İHALE KOMİSYONUNCA NUMUNE KUTULARI AÇILIP İNCENİP, DENENEBİLECEKTİR. NUMUNE İNCELEME SONUCUNA GÖRE UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
- UHDESİNDE MALZEME KALAN İSTEKLİLERİN NUMUNELERİ SÖZLEŞME SONRASINDA MALZEMELERİN TAMAMAMININ TESLİMATI TAMAMLANINCAYA KADAR İADE EDİLMEYECEKTİR. (İŞ ARTIŞI DURUMUNDA İŞ ARTIŞI BİTİMİ BEKLENECEKTİR)
B) TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN KALEMLER İÇİN TEKLİF VEREN İSTEKLİLER, TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN ORJİNAL KATALOGLARINI VEYA CD’LERİNİ İHALE TEKLİF DOSYASINDA VERECEKTİR. TEKLİF EDİLEN HER MALZEME ORİJİNAL KATALOGUNDA AYRI AYRI GÖSTERİLECEKTİR. (KATALOGLARINDA OLMAYAN MALZEMELER İÇİN BENZERİ İBARESİ KULLANILMAYACAK.) ( BAŞKA BİR DİLDE SUNULAN BELGELER TÜRKÇE ONAYLI TERCÜMESİ İLE BİRLİKTE VERİLMESİ HALİNDE GEÇERLİ SAYILACAKTIR.) KATALOGLARIN (CD VEYA BASILI)TEKLİF EKİNDE SUNULMAMASI DURUMUNDA ÜRÜN DEĞERLENDİRMESİ YAPILAMAYACAĞINDAN İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
C) TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN KALEMLER İÇİN TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU SUNULACAKTIR.TEKLİF EKİNDE SUNULMAMASI DURUMUNDA ÜRÜN DEĞERLENDİRMESİ UYGUN ŞEKİLDE YAPILAMAYACAĞINDAN İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ, TIBBİ VE/VEYA DENTAL SARF MALZEME VE/VEYA TIBBİ VE/VEYA DENTAL CİHAZ VE/ VEYA TIBBİ VE/ VEYA DENTAL DEMİRBAŞ MALZEME SATIM İŞİ AYRI AYRI VEYA BİRLİKTE KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ (KIBRIS ŞEHİTLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR