İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00834562
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/336951
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI FOÇA DEVLET HASTANESİ İLE YENİ AÇILACAK OLAN KINIK DEVLET HASTANESİNE 22 KALEM TIBBİ CİHAZ ALINACAKTIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.08.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Konak Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi-Sümer Mh. 451 Sk. No.2 Konak-İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FOÇA VE KINIK DEVLET HASTANELERİNE TIBBI CİHAZ ALIMI
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

FOÇA VE KINIK DEVLET HASTANELERİNE TIBBI CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/336951
1-İdarenin
a) Adresi : Sümer Mah. 451 Sok. No: 2 35260 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 4443501 - 2324847486
c) Elektronik Posta Adresi : izmir.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI FOÇA DEVLET HASTANESİ İLE YENİ AÇILACAK OLAN KINIK DEVLET HASTANESİNE 22 KALEM TIBBİ CİHAZ ALINACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İLGİLİ HASTANELERİN AMBAR BİRİMİNE TESLİMAT YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 60 GÜN İÇERİSİNDE MONTAJI YAPILMIŞ VE ÇALIŞIR HALDE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Konak Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi-Sümer Mh. 451 Sk. No.2 Konak-İZMİR
b) Tarihi ve saati : 03.08.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİLER TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ CİHAZLAR İÇİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 11.01.2017 TARİH VE E.01-32 SAYILI YAZI İLE YAYINLANAN 2017/1 SAYILI GENELGENİN 2.3. SAYILI MADDESİ GEREĞİ "TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" SUNMASI ZORUNLUDUR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İSTEKLİ MALİ TEKLİF ETMEYE YETKİLİ OLDUĞUNA DAİR YETKİLİ SATICILIK BELGESİNİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLER TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN; TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA ADAY VEYA İSTEKLİLERİN ÜTS VE/VEYA TİTUBB'A KAYIT VEYA BİLDİRİMİ ARANMASI ZORUNLUDUR. ADAY VEYA İSTEKLİNİN, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİK FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİ OLDUĞUNA DAİR ÜTS VE/VEYA TİTUBB KAYIT VE BİLDİRİMİ ARANACAKTIR. ALIMI YAPILACAK ÜRÜNLERİN ÜTS VE/VEYA TİTUBB 'DA TEDARİKÇİ FİRMA ALTINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN KAYIT VEYA BİLDİRİM İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLMASI ŞARTI ARANACAKTIR. ÜRÜNLERE AİT ÜTS VE/VEYA TİTUBB ÇIKTILARININ SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
2-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN; TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ UYARINCA, HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN VEYA CİHAZIN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞINA, ÜRETİM VEYA KULLANIM AMACI ÇERÇEVESİNDE ÜRETİCİLER KARAR VERECEĞİNDEN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN TİTUBB KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNUN İDDİA EDİLMESİ HALİNDE ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAİR BEYAN ESAS ALINACAĞINDAN SÖZ KONUSU BEYANIN İHALE DOSYASINDA SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.
3- YERLİ MALI TEKİF EDEN İSTEKLİLER, BU AVANTAJDAN YARARLANABİLMEK İÇİN, TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİNE BAĞLI İLGİLİ ODA / BORSALAR TARAFINDAN “YERLİ MALI BELGESİ” İLE BELGELENDİRİLMESİ VE BU BELGENİN İHALE DOSYASINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR. AYRICA, BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBUNDA YERLİ MALI FİYAT AVANTAJINDAN YARARLANILMAK İSTENDİĞİNE DAİR İLGİLİ İBARE İLE BİRLİKTE YERLİ MALI BELGESİNİN HANGİ KALEM/KALEMLERİ KAPSADIĞININ BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İSTEKLİLER TEKLİF VERMİŞ OLDUKLARI CİHAZA AİT TEKNİK ŞARTNAMEYE “..... MARKA ..... MODEL …… CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ” BAŞLIĞI ALTINDA MADDE MADDE AÇIKLAYICI ŞEKİLDE CEVAP VERMELİ VE BU CEVAPLAR ORİJİNAL DOKÜMANLARDAKİ BİLGİLERLE TUTARLI OLMALIDIR. TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ SUNMAYAN İSTEKLİ İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR.
2-TEDARİK EDİLECEK MALLARIN TÜRKÇE KATALOGLARI, FOTOĞRAFLARI İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR. KATALOG ÜZERİNDEKİ AÇIKLAMALARIN TEKNİK ŞARTNAMENİN HANGİ MADDESİNİ/MADDELERİNİ KARŞILADIĞI AYRI AYRI KATALOG ÜZERİNDE GÖSTERİLECEKTİR. KATALOGLARINI BU ŞEKİLDE SUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
3-İHALE KOMİSYONUNUN GEREKLİ GÖRMESİ ÜZERİNE YÜKLENİCİ, İHALE TARİHİNDEN SONRA DEMONSTRASYON YAZISININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 10 (ON) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TÜM MASRAFLAR FİRMAYA AİT OLMAK ÜZERE DEMONSTRASYON YAPACAKTIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman Satış Bedeli, İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine ya da Muhasebe Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Konak Şubesi TR 44 0001 0007 7600 0010 0055 15 İBAN Nolu Hesabına (ihale adı, ihale kayıt numarası, vergi dairesi ve vergi numarası belirtilerek) yatırılarak, hesaba yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Merkezi Satınalma Biriminden İhale Dokümanı alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Konak Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi-Sümer Mh. 451 Sk. No.2 Konak-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR