KOCAELİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

KOCAELİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805406
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/228274
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
138 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.06.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü-Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 İzmit/KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların 2018 Yılı Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/228274

1-İdarenin
a) Adresi : Yenişehir Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:20 İzmit/KOCAELİ 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623221791 - 2623217074
c) Elektronik Posta Adresi : kocaeli.satinalma@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 138 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü -Yenişehir Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:20 İzmit/KOCAELİ 2- Gebze Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü - Sultan Orhan Mah. İlyasbey Cd. No:27 Gebze/KOCAELİ 3- Gölcük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü - Piyalepaşa Mah. Süleyman Ateş Cd. No:124/3 Gölcük/KOCAELİ 4- İzmit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü - Yenişehir Mah. Ova Sok. No:44 İzmit/KOCAELİ 5- Derince Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü - Çınarlı Mah. Türkmen Sk. No: 9 Derince/KOCAELİ 6- Kocaeli Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü - Gazanfer Bilge Mah. Yaşar Doğu Cad. No:59 Karamürsel/KOCAELİ 7- Kassel Şehri Yahya Kaptan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü - Yahyakaptan Mah. Sağlık Sok. No:2 İzmit/KOCAELİ 8- Çayırova Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüü - Akse Mah. 144. Cad. 451. Sk. No:6 Çayırova/KOCAELİ 9- İzmit Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü 10- Kocaeli Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü 11-Gölcük Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü - Gözlementepe Mevkii Altı Şehitler Mah. 478/1 Sok. No:2 Gölcük/KOCAELİ 12- Kocaeli Huzurevi Müdürlüğü - Turgut Mah. Huzurevi Sok. No:2 İzmit/KOCAELİ 13- Büyükşehir Belediyesi Tavşancıl Huzurevi Müdürlüğü - Tavşancıl Mah. Muharrem Tetik Cad. No:34 Dilovası/KOCAELİ 14- Suadiye Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü - Çepni Mah. Bağdat Cd. Habiloğlu Sk. No:1 Suadiye/KOCAELİ 15- TAD Akmeşe Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü -Akmeşe Karayolu Karaabdülbaki Merkez Mevkii No:146/1 Akmeşe - İzmit/KOCAELİ 16- Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü - İstasyon Mah. Özgür Sok. No:4 Köseköy - Kartepe/KOCAELİ 17- Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü - Ayazma Mah. 17 Ağustos Bulvarı No:130 İzmit/KOCAELİ 18- Kocaeli 1. Kadın Konukevi Müdürlüğü 19- Kocaeli 2. Kadın Konukevi Müdürlüğü 20- Kocaeli 3. Kadın Konukevi Müdürlüğü 21- Kocaeli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü - Kozluk Mah. Ruşen Hakkı Cad. Dut Sok. No:1 İzmit/KOCAELİ 22- Kocaeli Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü - Bekirdere Mah. Başaran Cad. No:180 İzmit/KOCAELİ 23- Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü 24-Türk-Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü-Topcular Mh. Sultan Baba Cd. No:1 Saraylı Gölcük/KOCAELİ 25-Gölcük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü - Yunus Emre Mah. 830, Sok. No:2 Gölcük/KOCAELİ 26-Gebze Huzurevi Müdürlüğü-Barış Mah. 1849. Sok. No:17 Gebze/KOCAELİ
c) Teslim tarihi : Temizlik malzemeleri kurumlara aylık olarak her ayın 1'i ile 15'i arasında hafta içi mesai saatlerinde eksiksiz teslim edilecektir. Bu süre Kuruluş deposunun malzeme teslimatına uygun olmaması halinde ilgili Kuruluşça uzatılabilir. Teklif edilen malzemelerin markaları ve ambalaj şekli orijinal şekliyle (bölünme, parçalanma kabul edilmeyecek) orijinal ambalajlarında ve kutuları düzgün, sağlam, istiflenmeye uygun kapalı kutularda aynı ebatlarda olmalıdır ve belirtilen malzemeler kuruluşların deposuna firma tarafından, sayılarak 2 nüsha tutanakla teslim edilecektir. Dört ayda bir defa alınacak olan malzemelerin ilki Temmuz ayında, ikincisi Kasım ayında teslim edilecektir. Ancak Kuruluş deposunun malzeme teslimatına uygun olmaması durumunda birinci cümlede belirtilen teslimat ayları Kuruluşça uzatılabilir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü-Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 İzmit/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 08.06.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

I-Aşağıda teknik şartnamedeki sıra numaraları belirtilen 31 kalem ürün için Türk Standartları Enstitüsünce verilen ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği olan TSE ya da TSEK belgesi olmalı ve istekli bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
TSE ya da TSEK belgesi istenilen ürünler;
3.24.Çöp Poşeti (Büyük Boy)-TSE 13592
3.25.Çöp Poşeti (Dökme)-TSE 13592
3.26.Çöp Poşeti (Jumbo Boy-10 lu)-TSE 13592
3.27.Çöp Poşeti (Küçük Boy)-TSE 13592
3.28.Çöp Poşeti (Orta Boy)-TSE 13592
3.29.Dispenser Z Katlı Havlu (200 lü)-TSE 11668
3.38.Havlu Kâğıdı (Üç katlı)-TSE 11668
3.60.Peçete (Çift Katlı)-TSE 12439
3.61.Peçete (Tek Katlı)-TSE 12439
3.62.Plastik Çöp Kovası (Büyük Boy - Kapaklı)-TSE 13735
3.63.Plastik Çöp Kovası (Küçük Boy – Kapaklı)-TSE 13735
3.64.Plastik Çöp Kovası (Orta Boy - Kapaklı)-TSE 13735
3.81.Tuvalet Kağıdı (Çift Katlı)-TSE 12439
3.82.Tuvalet Kağıdı (Üç Katlı)-TSE 12439
3.91.Banyo Sabunu (Beyaz)-TSE 54 Tip 1
3.96.Cam Silme Suyu Sprey (500 ml)-TSE 11636
3.97.Çamaşır Deterjanı Matik Toz (Beyazlar ve Renkliler için)-TSE 5155
3.98.Çamaşır Makinesi Kireç Önleyici-TSE 13414
3.99.Çamaşır Suyu (Beyazlar İçin)-TSE 5682
3.100.Çamaşır Suyu (Yoğun Kıvam – 750 ml)-TSE 5682
3.101.Çamaşır Yumuşatıcı-TSE 13274
3.115.Kireç Sökücü-TSE 13414
3.119.Kremli Saç Şampuanı-TSE 9676
3.121.Mutfak Yüzey Temizleyici-TSE 12039 Tip 4
3.123.Oda Spreyi (320 ml)-TSE 13757
3.124.Oksijen Bazlı Ağartıcı-TSE 13748
3.127.Sanayi Tipi Bulaşık Makinası Deterjanı-TSE 5155
3.128.Sanayi Tipi Bulaşık Makinası Parlatıcısı-TSE 13410
3.129.Sıvı El Sabunu-TSE 11885 Tip 1
3.137.WC, Banyo Yüzey Temizleyici (750 ml)-TSE 13411
3.138.Yağ Sökücü-TSE 13396
II-Aşağıda teknik şartnamedeki sıra numaraları belirtilen 19 kalem ürün için Üretici firmaya ait TSE İyi Üretim Uygulamaları Uygunluk Belgesi (GMP) olmalı ve istekli bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
GMP İstenilen Ürünler;
3.70.Saç Şekillendirici Krem
3.71.Saç Şekillendirici Sprey
3.89.Ağda Yağı
3.92.Bebek Kolonyası
3.93.Bebek Şampuanı
3.104.Deodorant (150 ml)
3.105.Diş Fırçası
3.106.Diş Macunu (50 ml)
3.107.E Vitaminli El Kremi (100 ml)
3.108.El Ağdası (250 ml)
3.114.Islak Mendil (100 lü)
3.118.Koltuk Altı Roll-on (50 ml)
3.119.Kremli Saç Şampuanı
3.120.Limon Kolonyası (400 ml)
3.125.Pişik Kremi E Vitaminli
3.126.Saç Kremi
3.133.Sir Ağda Roll-on (100 ml)
3.134.Tıraş Jeli (200 ml)
3.136.Tüy Dökücü Krem (50 ml)
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
I - Aşağıda teknik şartnamedeki sıra numaraları belirtilen 24 kalem ürün için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumundan ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınan bildirim belgesi olmalı ve istekli bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
Bildirim belgesi istenilen ürünler;
3.88. Ahşap Parlatıcı Sıvı
3.94.Bulaşık Makinesi Deterjanı Tablet
3.95.Bulaşık Makinesi Tuzu
3.96.Cam Silme Suyu Sprey (500 ml)
3.97.Çamaşır Deterjanı Matik Toz (Beyazlar ve Renkliler için)
3.98.Çamaşır Makinesi Kireç Önleyici
3.99.Çamaşır Suyu (Beyazlar İçin)
3.100.Çamaşır Suyu (Yoğun Kıvam – 750 ml)
3.101.Çamaşır Yumuşatıcı
3.102.Çelik Parlatıcı Aerosol Tüp
3.109.Genel Temizlik Sıvısı (750 ml)
3.110. Genel Yüzey Temizleyici (Kokulu)
3.111.Halı Şampuanı (Elde)
3.112.Halı Şampuanı (Makine İçin)
3.115.Kireç Sökücü
3.121.Mutfak Yüzey Temizleyici
3.123.Oda Spreyi (320 ml)
3.124.Oksijen Bazlı Ağartıcı
3.127.Sanayi Tipi Bulaşık Makinası Deterjanı
3.128.Sanayi Tipi Bulaşık Makinası Parlatıcısı
3.131.Sıvı Lavabo Açıcı
3.132.Silikonlu Yüzey Temizleyici (750 ml)
3.137.WC, Banyo Yüzey Temizleyici (750 ml)
3.138.Yağ Sökücü

II-Aşağıda teknik şartnamedeki sıra numaraları belirtilen 18 kalem ürün için Sağlık Bakanlığından alınan Kozmetik Ürün bildirim belgesi olmalı ve istekli bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
Kozmetik Ürün Bildirim belgesi istenilen ürünler;
3.70.Saç Şekillendirici Krem
3.71.Saç Şekillendirici Sprey
3.89.Ağda Yağı
3.92.Bebek Kolonyası
3.93.Bebek Şampuanı
3.104.Deodorant (150 ml)
3.105.Diş Fırçası
3.106.Diş Macunu (50 ml)
3.107.E Vitaminli El Kremi (100 ml)
3.108.El Ağdası (250 ml)
3.118.Koltuk Altı Roll-on (50 ml)
3.119.Kremli Saç Şampuanı
3.120.Limon Kolonyası (400 ml)
3.125.Pişik Kremi E Vitaminli
3.126.Saç Kremi
3.133.Sir Ağda Roll-on (100 ml)
3.134.Tıraş Jeli (200 ml)
3.136.Tüy Dökücü Krem (50 ml)

III-Aşağıda teknik şartnamedeki sıra numaraları belirtilen 3 kalem malzeme için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumundan alınmış Biyosidal Ürün ruhsatının ihale dosyasında sunmalıdır.
Biyosidal Ruhsat istenilen ürünler;
3.90.Antibakteriyel El Spreyi
3.114.Islak Mendil (100 lü)
3.130. Sıvı El Sabunu (Antibakteriyel)
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
I- Aşağıda teknik şartnamedeki sıra numaraları belirtilen 29 kalem ürün için 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve istekli bu belgeleri (MSDS raporu ve sertifika sahibinin imza beyanı) ihale dosyasında sunmalıdır.
MSDS raporu istenilen ürünler;
3.88.Ahşap Parlatıcısı Sıvı
3.93.Bebek Şampuanı
3.94.Bulaşık Makinesi Deterjanı Tablet
3.95.Bulaşık Makinesi Tuzu
3.96.Cam Silme Suyu Sprey (500 ml)
3.97.Çamaşır Deterjanı Matik Toz (Beyazlar ve Renkliler için)
3.98.Çamaşır Makinesi Kireç Önleyici
3.99.Çamaşır Suyu (Beyazlar İçin)
3.100.Çamaşır Suyu (Yoğun Kıvam – 750 ml)
3.101.Çamaşır Yumuşatıcı
3.102.Çelik Parlatıcı Aerosol Tüp
3.109.Genel Temizlik Sıvısı (750 ml)
3.110. Genel Yüzey Temizleyici Kokulu
3.111.Halı Şampuanı (Elde)
3.112.Halı Şampuanı (Makine İçin)
3.115.Kireç Sökücü
3.119.Kremli Saç Şampuanı
3.120.Limon Kolonyası (400 ml)
3.121.Mutfak Yüzey Temizleyici
3.123. Oda Spreyi (320 ml)
3.124.Oksijen Bazlı Ağartıcı
3.127.Sanayi Tipi Bulaşık Makinası Deterjanı
3.128.Sanayi Tipi Bulaşık Makinası Parlatıcısı
3.129.Sıvı El Sabunu
3.130.Sıvı El Sabunu (Antibakteriyel)
3.131.Sıvı Lavabo Açıcı
3.132.Silikonlu Yüzey Temizleyici (750 ml)
3.137.WC, Banyo Yüzey Temizleyici (750 ml)
3.138.Yağ Sökücü
* Sertifika sahibinin imza beyanı MSDS raporuyla birlikte ihale dosyasında sunulacaktır.
II-Aşağıda teknik şartnamedeki sıra numaraları belirtilen 29 kalem ürün için Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve istekli bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
Ürün Bilgi Formu İstenilen Ürünler;
3.88.Ahşap Parlatıcısı Sıvı
3.93.Bebek Şampuanı
3.94.Bulaşık Makinesi Deterjanı Tablet
3.95.Bulaşık Makinesi Tuzu
3.96.Cam Silme Suyu Sprey (500 ml)
3.97.Çamaşır Deterjanı Matik Toz (Beyazlar ve Renkliler için)
3.98.Çamaşır Makinesi Kireç Önleyici
3.99.Çamaşır Suyu (Beyazlar İçin)
3.100.Çamaşır Suyu (Yoğun Kıvam – 750 ml)
3.101.Çamaşır Yumuşatıcı
3.102.Çelik Parlatıcı Aerosol Tüp
3.109.Genel Temizlik Sıvısı (750 ml)
3.110. Genel Yüzey Temizleyici Kokulu
3.111.Halı Şampuanı (Elde)
3.112.Halı Şampuanı (Makine İçin)
3.115.Kireç Sökücü
3.119.Kremli Saç Şampuanı
3.120.Limon Kolonyası (400 ml)
3.121.Mutfak Yüzey Temizleyici
3.123. Oda Spreyi (320 ml)
3.124.Oksijen Bazlı Ağartıcı
3.127.Sanayi Tipi Bulaşık Makinası Deterjanı
3.128.Sanayi Tipi Bulaşık Makinası Parlatıcısı
3.129.Sıvı El Sabunu
3.130.Sıvı El Sabunu (Antibakteriyel)
3.131.Sıvı Lavabo Açıcı
3.132.Silikonlu Yüzey Temizleyici (750 ml)
3.137.WC, Banyo Yüzey Temizleyici (750 ml)
3.138.Yağ Sökücü

NUMUNE:
1- Teknik Şartnamenin 3. maddesinde "numunesi getirilecektir" ibaresi bulunan malların Teknik Şartnamede yer alan teknik kriterlere uygun numuneleri getirilecektir.
2- Getirilen numuneler idare tarafından kabul edilirken bir tutanak ile teslim alınıp, karşılıklı imzadan sonra bir nüshası istekliye verilecektir. İhale komisyonu teklifleri değerlendirirken numuneler üzerinden de gerekli incelemeyi yaparak karar verecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre genel temizlik malzemesi tedarik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52.kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü-Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 İzmit/KOCAELİ-Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü-Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 İzmit/KOCAELİ-Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Çocuk Destek Merkezi - Kocaeli Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Çocuk Evleri Sitesi-Gölcük Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Kocaeli Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Suadiye Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Gençlik Ve Eğitim Rehabilitasyon Merkezi-Köseköy Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Çocuk Sitesi-Kassel Şehri Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Çocuk Evleri Sitesi-Çayırova Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Çocuk Evleri Sitesi-Türk-Alman Vakfı Saraylı-Gölcük Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Çocuk Evleri Sitesi- Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Zihinsel Engelliler Reh. Mrk.-Akmeşe Türk Anneler Derneği Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi-Kocaeli Gündüzlü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Huzurevi Müdürlüğü-Tavşancıl Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Kocaeli Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Sosyal Hizmet Merkezi Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Sosyal Hizmet Merkezi-Gebze Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Sosyal Hizmet Merkezi-Derince Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Sosyal Hizmet Merkezi-Kocaeli Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Huzurevi Müdürlüğü-Gebze Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Kadın Konukevi-Kocaeli 2. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Kocaeli Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Huzurevi Müdürlüğü-Gölcük Beled. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Gölcük Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Çocuk Destek Merkezi - İzmit Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Huzurevi Müdürlüğü-Kocaeli Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Kocaeli Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık


Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Ek Madde 7 ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 97/A maddesine istinaden birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla gerçekleştirilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR