KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Spektreskopik Elipsometre cihazı satın alınacaktır

KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01052685
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 19.09.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
201907-FF00098
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Merkez Laboratuvarı Açık İhale Usulüyle Spektreskopik Elipsometre Cihazı Mal Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Satınalma ve İşletme Direktörlüğü Toplantı Odası
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Merkez Laboratuvarı Açık İhale Usulüyle Spektreskopik Elipsometre Cihazı Mal Alımı İlanı

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık ihale usulüyle ihale edilecektir.
1. Üniversitenin;
1.1. İhaleye çıkan birimi:Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası:0212 338 1334 / 0212 338 1865
1.3. Adresi:Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Sarıyer 34450 Istanbul
1.4. İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi:Turgay Yılmaz / tuyilmaz@ku.edu.tr
2. İhale konusu malın;
2.1. Adı:Spektreskopik Elipsometre Cihazı
2.2. Varsa kodu, niteliği, miktarı ve türü:Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
2.3. Teslim edileceği yer :Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü Lojistik Birimi
2.4. Teslim süresi / tarihi:Sözleşme akdedilmesinden itibaren 16 Hafta içinde.
3. İhalenin;
3.1. Numarası:201907-FF00098
3.2. Usulü:Açık ihale
3.3. Yapılacağı yer:Satınalma ve İşletme Direktörlüğü Toplantı Odası
3.4. Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati): 09.10.2019 / 14:00
3.5. İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi:
Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi
https://ogs.ku.edu.tr/tr/procurement/ihaleler
4. İstenilen belgeler:
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname.
Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi
Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda olunmadığına dair belgeler.
Bu ilandan geriye doğru son beş yıl içinde veya ihale tarihine kadar geçici veya kesin kabulü tamamlanan mal tedarikleriyle ilgili iş deneyim belgeleri.
İş deneyim belgesi yerine ihale konusu mala ilişkin üretim kapasite raporu sunulabilir.
İş hacmine ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Bilançosu, bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayınlanması zorunlu bilanço, bilanço yoksa eşdeğer belgeler [*]; (b) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu [*]; (c) Taahhüdü altında devam eden mal tedariklerinin gerçekleştirilen kısmının veya tamamlanan mal tedariklerinin parasal tutarını gösteren faturaları [**]; (ç) Mal tedarikleriyle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
[*] İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.
[**] İhalenin yapıldığı yıla ve bundan bir önceki yıla ait olmalıdır.
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5. İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale numarası belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman bedeli 40 TRY’dir.
6. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen adrese veya ihale tarih ve saatinde ihale komisyonuna verilmelidir.
7. Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür, İdari Şartnamede belirtilen şekilde teminat mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılabilir, diğer hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.
8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi, Hesap No. IBAN: TR58 0006 7010 0000 0057 4981 32

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR