ENERYA ERZİNCAN GAZ DAĞITIM A.Ş.

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) alınacaktır

ENERYA ERZİNCAN GAZ DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168332
Şehir : İstanbul / Ataşehir
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 31.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.06.2020 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş., İçerenköy, Yeşilvadi Sokak, No:3, Kat:4, Ataşehir, İstanbul
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ENERYA ERZİNCAN GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’NDEN


Şirketimizin 2020-2021 dönemine ilişkin olarak satın alacağı Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) alımı ihalesi T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun 7110-7 sayılı kararındaki esaslar dahilinde Kapalı Zarf ve Açık Eksiltme Usulü ile yapılacaktır.

1. İhaleyi Düzenleyen Şirket:

 1. Firma Ünvanı : ENERYA ERZİNCAN GAZ DAĞITIM A.Ş.
 2. Adres : İçerenköy, Yeşilvadi Sokak, No: 3, Kat:4, Ataşehir, İstanbul
 3. Telefon : (216) 665 1300
 4. Faks : (216) 665 1301
 5. Elektronik Posta Adresi : enerya.erzincan@hs02.kep.tr


2. İhale/Teklif Konusu:

 1. Adı : LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)
 2. Miktarı (Fiziki) ve Türü : Teknik Şartnamede belirtilmiştir
 3. Teslim Noktası : Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş. Dağıtım Lisans Sınırları İçi (Çayırlı, Tercan, İliç, Altınbaşak)
 • Çayırlı Teslim Noktası Adres : Atatürk Mahallesi, Eski Cezaevi Yolu Üzeri, Çayırlı, Erzincan
 • Tercan Teslim Noktası Adres : Yavuz Selim Mahallesi, Karşıyaka Caddesi, No:5, Tercan, Erzincan
 • İliç Teslim Noktası Adres : Fatih Mahallesi, Nanikler Mevkii, İliç, Erzincan
 • Altınbaşak Teslim Adres : Pınarbaşı Mahallesi, Pancar Caddesi, No:20, Altınbaşak, Üzümlü, Erzincan
 1. Tedarik süresi : 01.07.2020 tarihinden başlamak üzere 1 (bir) yıldır.


3. İhalenin:

 1. Yapılacağı Yer : Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş., İçerenköy, Yeşilvadi Sokak, No:3, Kat:4, Ataşehir, İstanbul
 2. Tarihi ve saati : 16.06.2020 Salı – Saat: 11.30


4. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri İdari Şartname’de, işin teknik özellikleri ve miktarı Teknik Şartname’de belirtilmiştir.

5. İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için İdari ve Teknik Şartnamelerde sayılan belgelerin, teklifleri ile birlikte sunmaları gerekir.

6. İhale dokümanı; Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş., İçerenköy, Yeşilvadi Sokak, No:3, Kat:4, Ataşehir, İstanbul adresinde görülüp, teslim alınabileceği gibi https://www.enerya.com.tr/ web adresinden de tüm İstekliler tarafından görülüp, incelenebilir.

7. İhaleyi; T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan “Toptan Satış Lisansı” ve “İletim Lisansı” sahibi İstekliler katılabilecektir.

8. İsteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde ihalenin düzenleneceği yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

9. Teklifler; ihale tarih ve saatine kadar İçerenköy, Yeşilvadi Sokak, No:3, Kat:4, Ataşehir, İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale açık eksiltme olarak gerçekleşeceği için İsteklilerin ve/veya vekillerinin ihaleye katılımı zorunlu olup katılan bu isteklilerin pey sürmek (fiyat indirmeye) üzere imza sirkülerinin ve vekâletinin teklif dosyası içerinde sunulması zorunludur.
Teklif zarfı üzerinde bulunması gereken ifadeler:

 • Teklif veren isteklinin Ticaret Unvanı, Açık Adresi ve İletişim Bilgileri
 • Teklif Verilen Şirket Ticari Unvanı, İşin Adı, Teklif Tarihi ve Saati


10. Bu ihalede kısmi ve şartlı teklif verilmeyecektir.

11. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirmesinde; İsteklilerin bulunduğu birinci oturumda İstekliler tarafından sunulan dokümanlar ile evrak kontrolü yapılarak, İhale Komisyonunca değerlendirilmesi yapılacaktır. İhale Komisyonu, ikinci oturumda sunulan teklif mektuplarını açarak fiyatları ilan edecek, ilan edilen teklif fiyatları üzerinden; en düşük teklif veren 3 (üç) İstekli açık eksiltmeye davet edilecektir. Davet edilen İstekliler haricinde ihalenin bu aşamasına diğer İstekliler katılamaz. İhale sonuç kararı; https://www.enerya.com.tr web adresinde ilan edilerek, ihaleye katılan tüm İsteklilere eş zamanlı olarak bildirilecektir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14. Bu ihale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

15. Tüketim Miktarları

YIL AY TESLİM NOKTASI:
ÇAYIRLI
TESLİM NOKTASI:
TERCAN
TESLİM NOKTASI:
İLİÇ
TESLİM NOKTASI:
ALTINBAŞAK
MİKTAR (kWh) MİKTAR (kWh) MİKTAR (kWh) MİKTAR (kWh)
2020 TEMMUZ 125.573 133.721 24.176 0
2020 AĞUSTOS 107.003 133.096 29.616 0
2020 EYLÜL 109.657 131.224 41.979 0
2020 EKİM 361.836 420.102 173.981 0
2020 KASIM 1.230.169 1.578.543 880.655 0
2020 ARALIK 1.946.059 2.399.347 1.569.413 1.130.821
2020 TOPLAM 3.880.297 4.796.033 2.719.820 1.130.821
2021 OCAK 2.303.258 3.100.502 1.930.498 2.519.956
2021 ŞUBAT 1.782.138 2.437.864 1.933.200 2.922.735
2021 MART 1.701.698 2.037.796 1.277.961 2.408.358
2021 NİSAN 1.162.510 1.185.986 852.574 1.874.863
2021 MAYIS 522.331 569.463 439.121 1.347.211
2021 HAZİRAN 246.684 185.672 182.653 438.906
2021 TOPLAM 7.718.619 9.517.283 6.616.007 11.512.030
GENEL TOPLAM 11.598.916 14.313.316 9.335.827 12.642.851
SÖZLEŞME TOPLAMI 47.890.910


Toplam alım miktarı 47.890.910 kWh olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR