AFŞİN ELBİSTAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Silikonlu kablo satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00767574
Şehir : Kahramanmaraş / Afşin
Yayınlandığı Gazeteler

YEŞİL AFŞİN 14.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018-107842
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
25000 metre Silikonlu PT100 Kablosu Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.04.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı
(Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü)

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-) Teşekkülün;
a) Adres : AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80
c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr.
2-) İhale konusu malın

a) Niteliği ve Türü : Miktarı: İhale Kayıt No: Dosya No : Şartname Bedeli : İhale Tarihi :
1 25000 metre Silikonlu PT100 Kablosu Alımı 25000 metre 2018-107842 TER-AEL-2018-0041 75,00-TL 05/04/2018

b) Teslim yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı
c) Teslim Tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir
d) İhale usulü : Açık İhale Usulü.

3-) İhalenin
a-) Yapılacağı Yer : AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.
b-) Tarihi ve Saati : 05/04/2018, Saat : 14:00
c-) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü
4-1)İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir.Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dökümanını satın alması zorunludur.
4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dökümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:
EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344-524 22 80 )
Afşin/KAHRAMANMARAŞ
5-)İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi,ihale dökümanının satın alındığına dair belge, iş deneyim belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, ürünün üreticisi veya yetkili satıcısı olduğuna dair belge, kabloların teknik özelliklerini ve markasını belirtir katalog veya belgeler)
6-) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç) ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7-) -Teklifler,ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)
8-) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
9-) İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR