SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Rulo havlu alımı yapılacaktır

SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094659
Şehir : İstanbul / Tuzla
Yayınlandığı Gazeteler

TÜNAYDIN 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019 / 10121873
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Rulo Havlu Alımı  Toplam 795 Koli ( Kısmi Sevkiyatlı )           
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sabancı Üniversitesi D2 Binası No:1012
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

RULO HAVLU ALIMI AÇIK İHALE İLANI
SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Rulo Havlu Alımı Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2019 / 10121873
1- Üniversitenin
a. Adresi : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul
b. Telefon : 0 216 483 94 24
c. Elektronik e-posta adresi : mine.incircioglu@sabanciuniv.edu
2- İhale konusu malın
a. Niteliği, türü ve miktarı :
Rulo Havlu Alımı Toplam 795 Koli
( Kısmi Sevkiyatlı )
b. Teslim yeri : Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü
3- İhalenin
a. Yapılacağı yer : Sabancı Üniversitesi D2 Binası No:1012
b. Tarih ve saati : 11.12.2019 Saat: 10:00
c. Son teklif verme tarihi : 11.12.2019 Saat: 10:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
• İdari Şartname
• Teknik Şartname ve ekleri,
• Sözleşme Taslağı
• Teklif Mektubu ve fiyatlandırma ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır
• Tebligat Taahhüt formu
• Vergi levhası fotokopisi
• Faaliyet Belgesi
• Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
• İmza Sirküleri
• SGK prim borcu olmadığını gösterir belge
• Vergi borcu olmadığını gösterir belge
• Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge
• Numune (İade Edilmeyecek)
• İhale evrakları bir kopyasıda CD ye yüklenmiş olarak teslim edilmelidir
• Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2019/10121873 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 50 TL ( Elli Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR