İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Promosyon ürünleri alınacaktır

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091974
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
201911005
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
PROMOSYON ÜRÜN TEMİNİ İŞİ İHALESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.12.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Topkapı Yerleşkesi: Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu Sk. No:9 Zeytinburnu / İSTANBUL
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

PROMOSYON ÜRÜN TEMİNİ İŞİ İHALESİ

İhale kayıt numarası: 201911005

 1. İdarenin
  • İhale Dokümanının Görülebileceği ve İhalenin Yapılacağı Yer: İstinye Üniversitesi – Topkapı Yerleşkesi- Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu Sk. No:9 Zeytinburnu / İSTANBUL
  • Telefon ve faks numarası: 0850 283 60 00 / 0212 481 36 88
  • İhaleye çıkan birim: Satın Alma Direktörlüğü
  • Elektronik posta adresi: satinalma@istinye.edu.tr
 2. İhale konusu malın
  • İhale Türü: Açık İhale Usulü
  • İhale Konu İşin Niteliği, Miktarı ve Kapsamı: Üniversite’nin dönemsel ihtiyaçları gereği promosyon ürünlerinin toplu alımı yapılacaktır.
  • Malzeme Teslim Tarihi: Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde peyderpey teslimat yapılacaktır.
  • Geçici Teminat: Bir yıllık sözleşme teklif bedelinin en az yüzde üçü oranında veya yüzde altıyı geçmeyecek geçici teminat mektubu istenmektedir.
  • Kısmi Teklif: Verilebilir.
  • İşin/Hizmetin Yapılacağı Yerleşke: Topkapı Yerleşkesi: Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu Sk. No:9 Zeytinburnu / İSTANBUL
  • Mal ve Hizmetin Teslim Tarihi : 15.12.2019
  • İhale Tarihi ve Zarfların Kabul Tarihi(Son Teslim Tarihi) : 05.12.2019 / 15:00
  • İhale dokümanları ücretsiz olarak web sayfasından veya ilanda belirtilen adresten temin görülebilir, temin edilebilir, fakat katılımcılar ihale doküman bedelini ödemek zorundadır. İhale doküman bedeli; Üniversite’nin banka hesabına firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: İstinye Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Merkez Şube, IBAN: TR24 0010 3000 0000 0011 9432 14 hesaba 500 (beşyüz) TL olarak yatırılmalıdır, ödemeye ilişkin dekont zarf içerisinde sunulmak zorundadır.
  • İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun kararına itiraz edilemez.
 3. İhaleye
  Katılma şartları ve istenilen belgeler:
  • İdari Şartname
  • Teknik Şartname
  • Sözleşme Taslağı
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Faaliyet Belgesi Fotokopisi
  • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  • İmza Sirküleri Fotokopisi
  • SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge
  • Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge
  • Birim Fiyat Teklifi
  • Katılımcı Birim Fiyat Teklif Mektubu (Firma Antetli)
  • Geçici Teminat (Varsa)
  • İhale Doküman Satın Alındı Dekontu
  • Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge
  • Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi gerekmektedir.

Gerekli dokümanların temini: https://www.istinye.edu.tr/tr/ihaleler/promosyon-urun-temini-isi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR