BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Projeksiyon donanımları satın alınacaktır

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039381
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 16.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019-19
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Biruni Üniversitesi ek kampüs binası dersliklerinde konumlandırılacak projeksiyon donanımlarının alım işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.08.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Biruni Üniversitesi Toplantı Odası10.Yıl Cad. Protokol Yolu No:45 Topkapı Zeytinburnu/İSTANBUL"
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
İHALE İLANI

İhale No:2019-19
İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı:Biruni Üniversitesi ek kampüs binası dersliklerinde konumlandırılacak projeksiyon donanımlarının alım işidir.
Biruni Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
55 adet Projeksiyon"

İhale dokümanının görülmesi:İhale dokümanı, 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türk Ekonomi Bankası Beşiktaş Şubesi TR87 0003 2000 0000 0070 1358 54 -- 7013585 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve vergi kimlik numaraları belirtilerek yatırılır ve alındı belgesi ihale birimine kaydettirelerek Biruni Üniversitesi 10.Yıl Cad. Protokol Yolu No:45 Topkapı/İST adresinden satın alınabilir.
-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve üniversite internet adresinden (www.biruni.edu.tr) indirmeleri zorunludur. İlgili:sural@biruni.edu.tr 444 82 76

Geçici teminat:İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İsteklilerden istenilen belgeler: Satın alma Yönetmeliğinin 12. maddesinde sayılan ihaleye katılamayacaklardan olmadığına ilişkin taahhütname, Doküman bedeli alındığına ilişkin belge,
İdari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen belgeler.

İhalenin yapılacağı yer: Biruni Üniversitesi Toplantı Odası10.Yıl Cad. Protokol Yolu No:45 Topkapı Zeytinburnu/İSTANBUL"

İhalenin tarih ve saati:23.08.2019 tarihinde saat 16.00

Tekliflerin sunulması:İstekliler tarafından teklifler ihalenin yapılacağı adrese sunulacaktır. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır.

Tekliflerin geçerlilik süresi:Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR