ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Projeksiyon cihazı satın alınacaktır

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01134031
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 20.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/003
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
PROJEKSİYON CİHAZLARI SATINALMA İHALESİ
İşin Yapılacağı Yer
:
21 Adet Projeksiyon Cihazı alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar / İSTANBUL - Birim: Satınalma Daire Başkanlığı
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre aşağıda detayları belirtilen işi ihale edecektir.

İHALE KAYIT NO:2020/003

İHALE KONUSU; İşin Adı,Niteliği ve Türü:PROJEKSİYON CİHAZLARI SATIN ALMA İHALESİ
Yeri:MAHMUTBEY KAMPÜSÜ
Miktarı:21 Adet Projeksiyon Cihazı
İşin Başlangıç Tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip hemen
İşin Teslim Tarihi: Sözleşme imza tarihinden itibaren maksimum 6 hafta içerisinde teslim.

İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN ADRESİ:Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar / İSTANBUL - Satınalma Daire Başkanlığı

İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN ŞARTI:İstekli, ihale dokümanını Üniversitenin adresinde bedelsiz görebilir ve T.C. Altınbaş Üniversitesi Türkiye İş Bankası Güneşli Kurumsal – 1255 Şubesindeki TR51 0006 4000 0011 2550 0758 38 Iban numaralı hesabına “İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirterek 50 TL (ElliTürkLirası) para yatırarak satın alabilir. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. İstekliler ihale dokümanını almak isterlerse, ödemeye ait dekontun nüshasını yanlarında getirmelilerdir.

İHALENİN YAPILACAĞI; Adres: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar / İSTANBUL - Birim: Satınalma Daire Başkanlığı
Telefon: 0212 604 01 00
E-posta: satinalma@altinbas.edu.tr

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olmamak üzere, ihale tarihinden itibaren minimum 90 (Doksan) gün süreli kendi belirleyecekleri tutarda geçici banka teminat mektubu verecek veya ihale öncesi Altınbaş Üniversitesi’nin hesabına Türk Lirası üzerinden para yatıracak ve ilgili dekontun nüshasını teknik zarfa koyacaktır.
TEKLİFLERİN MİNİMUM GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
İHALE USULÜ:Açık İhale Usulü
İHALE ŞEKLİ:İstekli ihale dokümanlarında belirtilen ürünlerin tamamı için eksiksiz “tam” teklif verecektir. Kısmi teklifler geçerli değildir.
İHALE TARİHİ :28.02.2020
İHALE SAATİ:11:00
SON TEKLİF VERME SAATİ VE YERİ:28.02.2020 – 10:00
Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar / İSTANBUL
Satınalma Daire Başkanlığı
SON TEKLİF VERME ŞEKLİ :Teklifler, son ihale tarih ve saatine kadar belirtilen adrese elden teslim edilir.
İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali
2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali
3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali
4.Üniversite’nin İstekliye verdiği cari kayıt formu örneğinin kaşeli imzalı hali
5.Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali
6.Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali
7.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası
8.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi
9.İstekliye ait Vergi levhası
10.İstekliye ait İmza sirküleri
11.İstekliye ait Faaliyet belgesi
12.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı
13.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı
14.İstekliye ait EKAP sitesinden alınan Yasaklı Sorgulama belgesi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR