T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Porselen seramik, fayans ve bordür satın alınacaktır

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047662
Şehir : İstanbul / Maltepe
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 07.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
0049
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Malzeme Listesi ve Teknik Şartname doğrultusunda Porselen Seramik - Fayans - Bordür Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. Maltepe Üniversitesi / Marmara Eğitim Köyü / Satın Alma Birimi
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ


Porselen Seramik - Fayans - Bordür Alımı" işi Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası: 04.09.2019-0049
1-İdarenin
a) Adresi: Marmara Eğitim Köyü Maltepe / İstanbul
b) Telefon ve faks numarası: 0 216 626 10 50
c) Elektronik posta adresi: satinalma@maltepe.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): www.maltepe.edu.tr/tr/ihaleler

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Malzeme Listesi ve Teknik Şartname doğrultusunda Porselen Seramik - Fayans - Bordür Alımı
b) Teslim yeri: T.C. Maltepe Üniversitesi
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (altmış) iş günü içerisinde malzemelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer: T.C. Maltepe Üniversitesi / Marmara Eğitim Köyü / Satın Alma Birimi
b) Tarihi ve saati: 16.09.2019 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  • Firma tarafından imzalı kaşeli, Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
  • Yasaklı olmadığına dair Taahhütname
  • Geçici Teminat Mektubu
  • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  • İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu
  • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  • Firma İmza Sirküleri
  • İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminde görülebilir ve Maltepe Üniversitesi İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi nezdinde bulunan TR57 0006 4000 0011 2650 0900 05 No’lu hesabına 100,00 TL yatırıldığına ilişkin dekont karşılığı satın alınabilir. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimi Marmara Eğitim Köyünde bulunan adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10-Tüm ürünlere fiyat teklifi verilecektir. Kısmı teklif kabul edilemeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR