TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. MAKİNA FABRİKASI

Pancar bıçak kasası, ayar kaması ve ayar laması satın alınacaktır

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. MAKİNA FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01138097
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR YENİGÜN 27.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020  /  103673
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.800 ADET PANCAR BIÇAK KASASI – AYAR KAMASI - AYAR LAMASI İMALİ İŞİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir Makina Fabrikası  Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN;

AFYON İMALAT BİRİMİ İHTİYACI “PANCAR BIÇAK KASASI – PANCAR AYAR KAMASI ( PİMİ İLE BERABER ) – PANCAR AYAR LAMASI İMALİ ” İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR.

İHALE KAYIT NUMARASI : 2020 / 103673
1-İdarenin

a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 2. Cad. No:1 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
b) Telefon numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487
c) Faks numarası : 0 222 230 59 15
ç) Elektronik posta adresi(varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı : 1.800 ADET PANCAR BIÇAK KASASI – AYAR KAMASI - AYAR LAMASI İMALİ İŞİ

EKLİ ( 1 –ŞT 160 /// 76 Nolu Teknik Şartnamelere ve 607 C Nolu /// AFİ- A5- 4.56 Nolu Resimlere Göre )

SIRA NO MALZEMENİN CİNSİ VE EVSAFI MİKTARI / ADET
1
PANCAR BIÇAK KASASI
( 1 ŞT 160 Nolu Tek.Şart.Göre ve
607 C Nolu Resme Göre )

600
2
PANCAR AYAR KAMASI
( PİMİ İLE BERABER )
( 1 ŞT 76 Nolu Tek.Şart.Göre ve
AFİ- A5- 4.56 Nolu Resme Göre )

600
3
PANCAR AYAR LAMASI
( 1 ŞT 76 Nolu Tek.Şart.Göre ve
607 C Nolu Resme Göre )

600


b)Teslim Yeri : AFYON MAKİNA Fabrikası Malzeme Ambarı
Afyon Konya Karayolu 22.K.m. AFYONKARAHİSAR

c)Teslim tarihi : Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, 7 gün içinde 1 Adet Prototip numune imal edip, Afyon Makine Fabrikası Yetkililerinin Onayı alındıktan sonra seri üretime başlayarak 30 gün içinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer : Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu
b)Tarihi ve Saati : 16.03.2020- Pazartesi – Saat : 14:00
c)İhale Usulü : Açık İhale Usulü
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:
Yukarıda belirtilen alımımız Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7.ve 8.maddelerinde belirtilmiştir.
5- İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No:1 Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve 30.-TL ( Otuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 30 .- ( Otuz Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – Y.EMRE ŞB. Kurumsal– TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51– HALKBANK – ESKİŞEHİR ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır.
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
6- Teklifler, 16.03.2020- Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.
7- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
8 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( otuz ) takvim günü olmalıdır.
10- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş.Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR