ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Özyeğin Üniversitesi 4. Akademik Bina İçin IP CCTV Malzeme Alımı ve Kurulumu İhalesi

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093955
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
1034
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40 adet iç mekân kamerası, 6 adet dış mekan kamerası, 4 adet dome kamera, 90 adet kamera lisansı temini ve montaj hizmetleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

4. AKADEMİK BİNA İÇİN IP CCTV MALZEME ALIMI VE KURULUMU İHALESİ

Özyeğin Üniversitesi 4. Akademik Bina için IP CCTV Malzeme Alımı ve Kurulumu ihalesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhaleyi Düzenleyen: ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Adresi: Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
Telefonu: 0216 564 90 00
İhale ilanının Görülebileceği Internet Adresi: https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ihale-duyurulari
İhale No: 1034
İhale Türü: Açık ihale
İhale Tarihi: 10/12/2019 saat 11:00
İhale Konusu: AB4 Binası için IP CCTV Malzeme Alımı ve Kurulumudur
İhale Kapsamı: 40 adet iç mekân kamerası, 6 adet dış mekan kamerası, 4 adet dome kamera, 90 adet kamera lisansı temini ve montaj hizmetlerinden oluşmaktadır.
İşin Yeri: Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
İşin Başlangıç Tarihi: 13.01.2020
İş Bitiş Tarihi: 03.02.2020
Geçici Teminat: Teklif mektubunun %3 ü oranında geçici teminat mektubu iletilecektir.
Kısmi Teklif: Verilemez.
İhale dokümanları Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresinde incelenebilir.
İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 1. İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),

 2. İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,

 3. İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),

 4. İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,

 5. Gerçek kişi olan istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekaletname ile imza sirkülerini vermesi,

 6. İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname ibraz etmeleri,

 7. İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekaletnameyi ve imza sirkülerini vermesi,

 8. Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter’den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi,

 9. Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması,

 10. Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).

 11. İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması

 12. İsteklinin kesinleşmiş vergi borcu olmaması

 13. Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)

 14. İsteklinin, montaj, servis ve bakım dâhil, eğitim kurumlarında, belediyelerde iş yaptığını gösterir, iş bitirme belgelerini sunması gerekmektedir.

 15. İstekli, bünyesinde en az 2 mühendis ve 10 teknik personel bulundurmalı ve ihale tarihinden önceki 2 aylık sigorta bildirgelerini de teklif esnasında sunmalıdır

İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: Özyeğin Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Özyeğin Üniversitesi Şubesi, IBAN: TR80 0010 3000 0000 0024 6551 23 hesaba yatırılmış 100 (yüz) TL ödemeye ilişkin dekont ibrazı karşılığında aynı adresten alabilir.
Teklifler 10.12.2019 saat 11:00’e dek Özyeğin Üniversitesi Satın alma Müdürlüğü Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresine elden teslim edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR