DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Mübadele karşılığı araç alınacaktır

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873650
Şehir : Kocaeli / Gölcük
Yayınlandığı Gazeteler

GÖLCÜK POSTASI 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.10.2018 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
19.10.2018 10:00 Gölcük Deniz Ana Üs K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı Merkez MahallesiMareşal Fevzi Çakmak Caddesi, 9/A Kat:2 Gölcük KOCAELİ
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gölcük Deniz Ana Üs K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı Merkez MahallesiMareşal Fevzi Çakmak Caddesi, 9/A Kat:2 Gölcük KOCAELİ
İhale Usulü
:
TSK Satış, Hibe, Devir ve Mübadele Uygulaması (3212 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Mal Alımı

2010/41 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

4 (DÖRT) ADET TAŞITIN VERİLEREK YERİNE 4 (DÖRT) ADET TAŞIT ALIMI YAPILACAKTIR
GÖLCÜK DENİZ ANA ÜS KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

  1. İHALE KONUSU MAL BİLGİLERİ:


a. Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı:

Donanma Komutanlığı Gölcük/KOCAELİ bağlısı birliklerde bulunan ve aşağıda bilgileri yazılı 4 (Dört) Adet taşıtın verilerek yerine 4 (Dört) adet taşıt alımı yapılması ve aradaki fiyat farkı ödenmesi suretiyle mübadelesi 3212 Sayılı Kanun kapsamında AÇIK EKSİLTME usulüne göre MÜBADELE EDİLECEKTİR.


MÜBADELE KARŞILIĞI ALINACAK OLAN TAŞITLAR

S.N: CİNSİ: MARKA/ MODEL ŞANZIMAN YAKIT RENGİ
1 PİKAP 2018 MODEL FORD TRANSİT 350 M ÇİFT KABİN
(2.0L EcoBlue TDCİ 170 PS (405 Nm)
350M KASALI TREND DONANIM
MANUEL DİZEL AY TOZU GRİSİ
2 MİNİBÜS 2018 MODEL FORD TRANSİT 410 L, 14+1 KİŞİLİK
(2,2 L DURATORG TDCİ, 155 PS (385 Nm),
UZUN (410L) 6 İLERİ ŞANZUMAN,
DELUXE DONANIM
MANUEL DİZEL AY TOZU GRİSİ
3 PANEL 2018 MODEL FORD TOURNEO COURIER TİCARİ
(1.5L TDCİ, 75 PS (190 Nm), EURO6,
KISA TREND-KOMBİ DONANIM
MANUEL DİZEL BEYAZ
4 PİKAP 2018 MODEL FORD TOURNEO COURIER TİCARİ
(1.5L TDCİ, 75 PS (190 Nm), EURO6,
KISA TREND-KOMBİ DONANIM
MANUEL DİZEL BEYAZ


MÜBADELE KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞITLAR:

S.N: CİNSİ: MARKA/ MODEL YILI YAKIT KM RENGİ
1 PİKAP FORD TRANSİT 2003 DİZEL 52.522 GRİ
2 MİNİBÜS FORD TRANSİT 2003 DİZEL 27.163 GRİ
3 PANEL RENAULT KANGOO 2005 DİZEL 202.164 BEYAZ
4 PANEL RENAULT KANGOO 2005 DİZEL 190.500 BEYAZ


b. Mübadele Karşılığı Verilecek Olan Taşıtların Yerinde Görülmesi:

Mübadele konusu verilecek olan taşıtlar mübadelenin yapılacağı tarihten 1 (Bir) gün öncesine kadar Karaaraçları ve ,Bakım Merkezi Komutanlığı Başiskele/KOCAELİ (Telefon:02623432260 Dahili:3400-3401-3402) ile irtibat kurularak görülebilecektir.

c. Mübadele Karşılığı Alınacak Olan Taşıtların Teslim Yeri:

Mübadelede teslim alınacak araçların teslim yeri Karaaraçları ve Bakım Merkezi Komutanlığı Başiskele/KOCAELİ dir.

ç. Taşıtların Teslim Alma ve Teslim Etme:

Sözleşmelerin imzalanmasından sonra idare tarafından alınacak yeni taşıtlar yüklenici tarafından en geç 07 Aralık 2018 tarihine kadar, teslim edilecektir. Yüklenici alternatif teslim süresi teklif edebilecektir, idare bu süreyi kabul etmemekte serbesttir. İdare tarafından verilecek taşıtlar yeni taşıtların alınmasını müteakip 10 (ON) gün içerisinde yüklenici firmaya teslim edilecektir.

2. İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

a. Mübadele Yapan İdare : Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı

b. Mübadele Usulü : Ödenecek Tutar en az olana kadar, en düşük teklif baz alınarak açık
eksiltme yapılacaktır.

c. Kısmi Teklif : Kabul edilecektir.

ç. Mübadelenin Yapılacağı Yer ve Zaman:

1. Yapılacağı Yer : Gölcük Deniz Ana Üs K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı Merkez Mahallesi Mareşal Fevzi
Çakmak Caddesi, 9/A Kat:2 Gölcük KOCAELİ

2. Tarihi ve Saati : 19 Ekim 2018 Saat:10:00

3. İrtibat tel No : 02624146601 Dahili 3101/3109

  1. İrtibat Balgegeçer No : 02624120207

3. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİK BELGELERİ:

1. Mübadeleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir.
2. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanı almaları zorunludur. Mübadele dokümanı Gölcük Deniz Ana Üs K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı adresinden görülebilecek ve aynı adresten bedelsiz olarak alınabilecektir.
3. Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin mübadeleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri ile sunmaları zorunludur.
3.1. Standardı mübadele dokümanında olan örneğe uygun Teklif Mektubu ve Ek’i Teklif Cetveli
3.2. Gerçek kişi ise; teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza beyannamesi
3.3. Tüzel kişi ise; teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküsü
3.4. Vekâleten katılanlar için ise; onaylı vekâletname ile vekile ait imza beyannamesi

  1. AÇIK EKSİLTME USULÜ İLE YAPILACAK MÜBADELEDE UYULACAK KURALLAR:


4.1 Firmalar tarafından tekliflerini de içeren zarf kapalı ve imzalı komisyona verilir.

4.2. Komisyon başkanı tarafından mübadeleye ilişkin gerekli açıklamalar yapılıp işlemlerin tamamlandığı ve mübadele düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra mübadeleye başlanır.

4.3 Mübadeleye ödenecek tutar bulunan en düşük tekliften başlanır.

4.4. Mübadele esnasında istekliler teklif ettikleri miktardan dönemezler.

4.5. Eksiltme sonucunda standardı mübadele dokümanında olan örneğe uygun teklif edilen son fiyatlara ait Teklif Mektubu ve Ek’i Teklif Cetveli doldurularak komisyona sunulur.

4.7 İdare gerek gördüğü halde mübadeleyi yapmamakla serbesttir.

4.8. Alıcı makam tekliflerin tamamını veya bir kısmını reddetmekte, malı alıp almamakta, alımı veya sözleşmeyi yapıp yapmamakta serbesttir. Firma bu nedenle herhangi bir hak ve menfaat talebinde bulunmayacağını teklif ile birlikte, yazılı olarak taahhüt edecektir.


5. GARANTİ VE BAKIM, ONARIM:

5.1. Mübadele kapsamında alınan yeni araçlar, her türlü işçilik ve materyal yönünden kesin kabul tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl ya da 100.000 Kilometre süre ile garanti edilecektir. Garanti müddeti istenenden fazla verilebilecektir.

6. ÖDEME HUSULARI

6.1. 08 Temmuz 2008 tarih 26930 sayılı resmi gazetede yayınlanan seri no:14 ÖTV Genel tebliği gereği yeni taşıtların ÖTV si kaynağında yatırılacağından ödemeye esas olacak fatura üzerinde ÖTV tutarı gösterilmeyecektir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

6.2. KDV alıcıya aittir. Satın alınacak malzemenin 31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5228 sayılı kanunun 14. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunun 13. maddesine eklenen (f) fıkrası gereği, 19 Ocak 2005 tarih ve 25705 nolu Maliye Bakanlığınca yayınlanan 93 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında yer almadığından Katma Değer Vergisi ödenecektir.

6.3. Teklife işin yapılması için gerekli her türlü ulaşım, masraf, vergi, sigorta, resim ve harç dâhildir. Karar damga vergisi %0,569, sözleşme damga vergisi ise %0,948 oranında yatırılacaktır.

7. GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT:
Mübadele üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce sözleşme bedelinin %0,6 (binde altı ) oranında kesin teminat alınacaktır.

8. TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER, SON TEKLİF VERME TARİH VE SAAT:

8.1 Tekliflerin Sunulacağı Yer : Gölcük Deniz Ana Üs K.lığı İhale Komisyon Bşk.lığı Merkez
Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, 9/A Kat:2
Gölcük KOCAELİ

8.2 Son Teklif Verme Tarihi (İhale Tarihi) : 19 Ekim 2018

8.3 Son Teklif Verme Saati (İhale Saati) : 10:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR