KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Microsoft lisans yenileme ve alımı yapılacaktır

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069872
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 20.10.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
0003
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Microsoft Lisans Yenileme ve Alım İhalesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Kadir Has Üniversitesi Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Microsoft Lisans Yenileme İhalesi;

Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhaleyi Düzenleyen: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Adresi: Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
Telefonu: 0212 533 65 15
İhale ilanının Görülebileceği Internet Adresi:
https://www.khas.edu.tr
İhale No: 0003
İhale Türü: Açık İhale
İhale Konusu: Microsoft Lisans Yenileme ve Alım İhalesi
İhale Kapsamı: Temin edilecek ürünler ve adetleri aşağıda belirtilmiştir

Ürün Adı Adet
DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent 517
Dyn365ETeamMembersOpenFacOld Shrd ALNG SubsVL OLV E 1Mth Acdmc AP PerUsr 517
ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 1
SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic 10
SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic 2
WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic 60
WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic 8
AzureSubsSvcOpnFclty ShrdSvr ALNG SubsVL OLV E 1Mth Acdmc AP 60
Dyn365ForCustmrSrvc ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP UsrCAL 10


İşin Yeri: Kadir Has Üniversitesi Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
İşin Başlangıç Tarihi: 01.11.2019
İş Bitiş Tarihi: 15.11.2019
Geçici Teminat: Teklif edilecek bedelin %3 den az olamaz.
Kısmi Teklif: Verilemez.
İhale dokümanları: Kadir Has Üniversitesi Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083
adresinde incelenebilir.
İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:
a) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),
b) İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
c) İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),
d) İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
e) Gerçek kişi olan istekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekâletname ile imza sirkülerini vermesi,
f) İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekâletname ibraz etmeleri,
g) İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekâletnameyi ve imza sirkülerini vermesi,
h) Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter’den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi,
i) Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması,
j) Şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri.
k) Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).
l) İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması
m) İsteklinin kesinleşmiş vergi borcu olmaması
n) Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)
o) İhale dosyasının alındığını belirten dekont
İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi, Banka: GARANTİ BANKASI Şube: BALAT Şubesi, IBAN: TR10 0006 2000 0200 0006 2997 18 hesaba yatırılmış 200 (iki yüz) TL ödemeye ilişkin dekont ibrazı karşılığında aynı adresten alabilir.
Teklifler aşağıda belirtilen gün ve saate dek Kadir Has Üniversitesi Operasyon ve Satınalma Direktörlüğüne Cibali Mah. Hisaraltı Cad. No:17 Fatih / İSTANBUL 34083 adresine elden teslim edilecektir.
Tarih: 28/10/2019
Saat: 10:00 18.10.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR