ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Masaüstü bilgisayar ve monitör alınacaktır

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091477
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 kalem masaüstü bilgisayar ve monitör alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kayışdağı Cad. No:32 C Blok Zemin Kat CZ01 Nolu Derslik 34752 Ataşehir/İstanbul
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Adı: 2019-12 Masaüstü Bilgisayar ve Monitör Mal Alımı İhalesi
Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, 2 kalem masaüstü bilgisayar ve monitör alımı
Yapılacağı yer: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Kayışdağı Cad. No:32 C Blok Zemin Kat CZ01 Nolu Derslik 34752 Ataşehir/İstanbul
Tarihi ve saati: 06/12/2019, Cuma Günü, Saat 14:00
İhale doküman bedeli: 100 TL dir. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nin T.Garanti Bankası A.Ş. Kozyatağı Kurumsal şubesi TR85 0006 2000 3830 0006 2945 16 nolu hesabına yatırılabilir.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Satınalma Müdürlüğünde görülebilir ve satış bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu karşılığı alınabilir. Ayrıca www.acibadem.edu.tr adresinde görülebilir.
İsteklilerden talep edilen belgeler:
1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve varsa faks numarası
2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4. Ticaret sicil gazetesi
5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
6. Geçici teminat: Teklif edilen bedelin en az %3'ü kadar geçici teminat
7. İhale dosyasının satın alındığına dair belge
8. İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısının okunup kabul edildiklerine dair kaşeli, imzalı nüshaları
İhale dosyası teslim yeri: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü,
Kayışdağı Caddesi No:32, A Blok Kat:2 PK:34752 Ataşehir /İstanbul
İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 06/12/2019, Cuma Günü, Saat 13:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR