BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Makine ve teçhizat alımı yapılacaktır

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01003342
Şehir : Batman
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN REHBER 25.05.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/246207
İşin Yapılacağı Yer
:
Batman
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.06.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Pınarbaşı Mah. Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72070 Merkez/Batman
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İHALEYE ÇIKARILAN BATMAN MESLEKİ ve TEKNİK OKULLARIMIZA MAL (MAKİNE, TEÇHİZAT) ALIMI

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü
b) Adresi: ZIYA GÖKALP MAHALLESI 1706 SOKAK 6 72100 - BATMAN MERKEZ / c) Telefon numarası: 4882132720
ç) Faks numarası: 4882133048
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
a) Adı: MAL ALIMI (Makine, Teçhizat)
b) Miktarı ve türü:
Söz konusu Mal Alım İhalesi, Mesleki ve Teknik Okulumuza Proje kapsamında makine, teçhizat ve malzeme alımını kapsamaktadır.
8 Kısımdan oluşan ihale için, teklif vermeye istekliler bir kısmın tüm kalemlerine veya birden fazla kısmın tüm kalemleri için teklif verebilirler.
Proje kapsamında malların alımı gerçekleştiği için, ihaleyi kazanan ve gerekli tüm şartları yerine getirdikten sonra fatura tutarının %80'ı için ödeme yapılır. Geri kalan %20'lik para tutarı projenin nihayetinden sonra yapılacaktır. (Proje 2019 yılı içinde bitmesi beklenmektedir.)
Ürünler için kurulum ve kullanım eğitimi verilecektir.
Kabul komisyonun uygun görmediği ürünler teslim alınmayacaktır.
c) Teslim edileceği yer:
Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü İlgili Atölyesi Merkez/ BATMAN
Batman Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü İlgili Atölyesi Merkez/ BATMAN

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
a) İhale kayıt numarası: 2019/246207
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü
ç) İhalenin yapılacağı adres: Pınarbaşı Mah. Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72070 Merkez/Batman
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 24.06.2019
e) İhale (son teklif verme) saati: 14:30
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP'a kayıt zorunluluğu
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Ekap
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname,
b) Teknik Şartname,
c) Sözleşme Tasarısı,
ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli, Standart Form-KİK025.4/M: Geçici Kefalet Senedi, Standart Form-KİK025.5/M: Kesin Kefalet Senedi, Standart Form-KİK029.0/M: Sunulmayacak Belgeler
d) Elektrik aksamı olan makineler için, ürünün resmi, fotoğrafı veya kataloğu

Madde 6 – Açıklama
İhaleye ilişkin detaylı bilgi, idari & teknik şartname ve kısım listesi EKAP’tan alınabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR