DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Laboratuvar sarf malzemeleri satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00738784
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 19.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/19578
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MİKTARI: 104 KALEM-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE AİT 2018 YILI LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ TÜRÜ:(MAL ALIMI) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.02.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SIRAKAPILAR MAH.ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CD. NO.1/B AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KAT.3 SATINALMA BİRİMİ MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE AİT 2018 YILI LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ ALIMI İHALESİalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/19578

1-İdarenin
a) Adresi : SIRAKAPILAR MAH. ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:1/B 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582644905 dahili 2838 - 258- 246 48 03
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma2001@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MİKTARI: 104 KALEM-MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE AİT 2018 YILI LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ TÜRÜ:(MAL ALIMI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : DENİZLİ DEVLET HASTANESİ, SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ , BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ, ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ, ÇİVRİL DEVLET HASTANESİ, TAVAS DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihleri : İHALE ÜZERİNDE KALAN FİRMA HER BİR KALEM/KALEMLER İÇİN, SÖZLEŞME BİTİM TARİHİNE KADAR İLGİLİ TEDARİKÇİYE (İŞ ARTIŞLARI HARİÇ) HER SAĞLIK TESİSİ TARAFINDAN EN FAZLA 8 ADET SİPARİŞ ÇEKİLECEKTİR. MALIN/İŞİN TESLİM SÜRESİ EN FAZLA 10 GÜNDÜR. YÜKLENİCİ SÖZLEŞME SÜRESİNCE SAĞLIK TESİSLERİNİN İHTİYAÇ DURUMU, STOK DURUMU VE İLGİLİ GENELGELER UYARINCA SAĞLIK TESİSLERİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK YAPILACAK SİPARİŞ TALEPLERİNE GÖRE MAL TESLİMİ YAPACAKTIR. YAZILI YAPILACAK OLAN SİPARİŞ TALEPLERİ YÜKLENİCİNİN TEBLİGATI ALDIĞI TARİHİ İZLEYEN EN FAZLA 10 GÜN İÇİNDE YERİNE GETİRİLECEKTİR. HASTANE İDARESİNİN VE ECZANESİNİN UYGUN GÖRDÜĞÜ HALLERDE TESLİM EDİLECEK MİKTARIN AZ OLMASI YADA SARFİYATIN FAZLA OLMASI DURUMLARINDA MALIN TAMAMI BİR DEFADA TESLİM ALINABİLİR. TESLİM ALINMADAKİ ŞEKİL VE ŞARTLAR 4734 VE 4735 SAYILI YASALARIN İKİNCİL MEVZUATI NİTELİĞİNDEKİ MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN HÜKÜMLER KAPSAMINDA OLACAKTIR. MALLAR GETİRİLMEDEN ÖNCE MALZEME SİPARİŞ - MUAYENE KOMİSYON SEKRETERLİĞİNDEN RANDEVU ALINACAKTIR. MALLARIN TESLİMİ ESNASINDA İDARENİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA FİRMA YETKİLİSİ HAZIR BULUNACAKTIR.TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN HUSUSLAR DİKKATE ALINACAKTIR.YÜKLENİCİ FİRMA MEDİKAL MALZEMELERİN FATURALARINDA TİTUBB(Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) barkodu ve etiket adı,seri/lot numaraları SUT kodu vb. bulunmalıdır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SIRAKAPILAR MAH.ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CD. NO.1/B AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KAT.3 SATINALMA BİRİMİ MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 14.02.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- ADAY VEYA İSTEKLİLER, T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TITUBB) KAYITLI VEYA BİLDİRİMİ YAPILMIŞ OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ SUNACAKLARDIR. ADAY VEYA İSTEKLİNİN, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİKÇİ FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA, ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİİ OLDUĞUNA DAİR TİTUBB KAYIT VEYA BİLDİRİMİNE DAİR BELGEYİ SUNACAKTIR.
2- TEKLİF EDİLEN TIBBİ SARF MALZEMELERİNİN TEDARİKÇİ FİRMA ALTINDA TITUBB'DA KAYITLI VE ONAYLANMIŞ ÜRÜN BARKOD NUMARALARI TEKLİFLE BİRLİKTE İNTERNET ÇIKTISI OLARAK DOSYAYA SUNULACAKTIR. ÜRÜNE AİT BARKOD ÇIKTISI OLMAYAN KALEME AİT TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. YA DA TITUBB KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÜRÜNLERİN KAPSAM DIŞI DURUMUNU GÖSTEREN BELGELERİ VEYA BEYANINI TEKLİFLERİNE EKLEYECEKLERDİR. TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN KAPSAM DIŞI OLMASI HALİNDE YETKİLİ SATICI OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ DE AYRICA SUNACAKTIR.
3- BİR VE İKİNCİ MADDELERDE İSTENİLEN BELGELERLE İLGİLİ OLARAK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNUN 27/07/2017 TARİHLİ ÜTS KULLANIMI KONULU YAZISI GEREĞİ ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ ) ÜZERİNDEN TEYİT EDİLEBİLMESİ VE İSTEKLİ TARAFINDAN ÜTS BELGELERİNİN SUNULMASI HALİNDE DE TEKLİFLER KABUL EDİLECEKTİR.
4- TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA, ADAY VEYA İSTEKLİNİN “TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ” KAPSAMINDA “SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ” Nİ SUNACAKLARDIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A) İSTEKLİLER TEKLİF ETTİĞİ BÜTÜN MALZEMELERE NUMUNE SUNULACAK OLUP, TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMESİ HALİNDE BELİRTİLEN SAYI KADAR NUMUNE TESLİM EDİLECEK VE NUMUNELER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR.
B) NUMUNELER, NUMUNE TESLİM VE KONTROL FORMU İLE TESLİM EDİLECEK OLUP, ÜZERİNDE BARKODU BULUNACAKTIR. TESLİM EDİLEN FORMDA İHALE KALEMİNE AİT UBB NUMARASI YAZILI OLACAKTIR. NUMUNE ÜZERİNDE İSTEKLİ FİRMA ADI, İHALE SIRA NUMARASI YAZILI OLMALIDIR. NUMUNE AÇILIP KONTROL EDİLEREK GEREKLİ TESTLERE TABİ TUTULACAKTIR. KARAR VERİLEMEMESİ VEYA NUMUNELERİN KARAR VERMEK İÇİN YETERSİZ OLDUĞU DURUMLARDA İSTEKLİ FİRMADAN TEKRAR NUMUNE TALEP EDİLEBİLİR.
C) İSTEKLİLER NUMUNELERİNİ İHALE SAATİNDEN ÖNCE TESLİM TUTANAĞI İLE İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN BELİRLENEN DENİZLİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR SARF DEPOSUNA (MURATDEDE MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CAD.DENİZLİ DEVLET HASTANESİ B BLOK LABORATUVAR SARF DEPOMERKEZEFENDİ/DENİZLİ) İMZA KARŞILIĞI TESLİM EDECEKLERDİR. NUMUNELER İHALE LİSTESİNDE BELİRTİLEN MALZEMELER İLE BİREBİR AYNI NUMUNE OLARAK GETİRİLECEKTİR. ( ORİJİNAL AMBALAJLI STERİL) BİREBİR AYNI OLMAYAN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.
İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLEN NUMUNELERİN KULLANILMASI DURUMUNDA İSTEKLİ ÜRÜN İLE İLGİLİ OLARAK HİÇ BİR HAK TALEBİNDE BULUNMAYACAKTIR. NUMUNESİ OLMAYAN KALEMLERE AİT TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
D)TEKNİK ŞARTNAMENİN İLGİLİ KALEMLERİNDE KATOLOG İSTENMİŞ İSE TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKTE KATOLOG İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SIRAKAPILAR MAH.ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CD. NO.1/B AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KAT.3 SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SIRAKAPILAR MAH.ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CD. NO.1/B AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KAT.3 SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR