ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Laboratuvar mobilya ve ekipmanları temin ve montaj işleri ihale edilecektir

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01053410
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 20.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
1002
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4. Akademik Bina Projesi Laboratuvar Mobilya ve Ekipmanları Temin, Montaj işleri İhale Kapsamı: Muhtelif laboratuvar mobilyası (tezgâh, dolap, yangın güvenlik dolabı, çeker ocak, akrobat kol aspiratör, acil göz/ boy duşu, metal çalışma ve takım tezgahları)  
İşin Yapılacağı Yer
:
Özyeğin Üniversitesi 4. Akademik Bina
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul İhale dokümanları Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresinde incelenebilir.
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 4. AKADEMİK BİNA PROJESİ LABORATUVAR MOBİLYA VE EKİPMANLARI TEMİN VE MONTAJ İŞLERİ İHALESİ

Özyeğin Üniversitesi 4. Akademik Bina Projesi Laboratuvar Mobilya ve Ekipmanları Temin, Montaj İşleri Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 16. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleyi Düzenleyen: ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Adresi: Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
Telefonu: 0216 564 90 00
e-posta adresi: ihale@ozyegin.edu.tr
İhale İlanın Görülebileceği Internet Adresi: https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ihale-duyurulari
İhale No: 1002
İhale Türü: Açık İhale
İhale Konusu: 4. Akademik Bina Projesi Laboratuvar Mobilya ve Ekipmanları Temin, Montaj işleri
İhale Kapsamı: Muhtelif laboratuvar mobilyası (tezgâh, dolap, yangın güvenlik dolabı, çeker ocak, akrobat kol aspiratör, acil göz/ boy duşu, metal çalışma ve takım tezgahları)
İşin Yeri: Özyeğin Üniversitesi 4. Akademik Bina
İş Bitiş Tarihi: 15.12.2019
Geçici Teminat: İstenmeyecektir
Kısmi Teklif: İhale metal çalışma, takım tezgahları ve laboratuvar mobilya ve ekipmanları olarak iki ayrı paketten oluşmaktadır. İstekliler her iki pakete veya paketlerden herhangi birine ilgili tüm iş kalemlerini içermek koşulu ile teklif verebilir.
İhale Tarihi: 01.10.2019
Saat: 14:00
Yer: Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
İhale dokümanları Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresinde incelenebilir.
İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 1. İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),
 2. İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
 3. İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),
 4. İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
 5. Gerçek kişi olan istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekaletname ile imza sirkülerini vermesi,
 6. İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname ibraz etmeleri,
 7. İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekaletnameyi ve imza sirkülerini vermesi,
 8. Ortaklık Limited Şirket olduğu takdirde; şirket ortaklarının tek, diğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noter’den tanzim edilmiş bir belgeyi vermesi,
 9. Ticaret odasından, ihale ilan tarihinden sonra alınmış ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması,
 10. Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).
 11. İsteklinin ihale tarihinde Türkiye Genelinde ihale konusu işlerle ilgili SGK borcu olmaması
 12. İsteklinin ihale tarihinde kesinleşmiş vergi borcu olmaması
 13. Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)
 14. Son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: Özyeğin Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Özyeğin Üniversitesi Şubesi, IBAN: TR80 0010 3000 0000 0024 6551 23 hesaba yatırılmış 250 (ikiyüzelli) TL ödemeye ilişkin dekont ibrazı karşılığında aynı adresten alabilir.
Teklifler aşağıda belirtilen gün ve saate dek Özyeğin Üniversitesi Satın alma Müdürlüğü Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresine elden teslim edilecektir.
İhale teklifleri tüm istekliler huzurunda 01.10.2019 saat 14:00’te açılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR