ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kuru gıda ve bakliyat alımı yapılacaktır

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111162
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/2038
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 Yılı Gıda Alımı 4 Kısımda 91 Kalem Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HATİP MAH. ALİ OSMAN ÇELEBİ BULV. NO:74 ÇORLU TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI GIDA ALIMI


ÇORLU BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


2020 Yılı Gıda Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/2038

1-İdarenin
a) Adresi : HATIP MAH. ALI OSMAN ÇELEBI BULVARI 74 ÇORLU/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2826847680 - 2826511191
c) Elektronik Posta Adresi : kulturmd@corlu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

2020 Yılı Gıda Alımı 4 Kısımda 91 Kalem Mal Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Çorlu Belediyesi Aşevi
c) Teslim tarihi : İşin süresi içinde idarenin vermiş olduğu siparişler doğrultusunda teknik şartname hükümlerine uygun olarak peyder pey teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : HATİP MAH. ALİ OSMAN ÇELEBİ BULV. NO:74 ÇORLU TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 30.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
KURU GIDA ALIMI NUMUNE LİSTESİ
Sıra NO Malzeme Adı Birimi
1.BUĞDAY UNU 1.Kg
2.GALETA UNU 1.Kg
3.PİRİNÇ 1.Kg
4.MAKARNA (burgu ,kelebek gibi çeşitlerden herhangi biri) 0,5.Kg
5.ŞEHRİYE (ARPA veya TEL) 0,5.Kg
6.İRMİK 0,5.Kg
7.NOHUT 1.Kg
8.BULGUR 1.Kg
9.KIRMIZI MERCİMEK 1.Kg
10.YEŞİL MERCİMEK 1.Kg
11.KURU FASULYE 1.Kg
12.BARBUNYA 1.Kg
13.KEMALPAŞA TATLISI (140g) 1.Paket
14.ŞEKERPARE TATLISI (200 gr) 1.Paket
15.DOMATES SALÇASI (Teneke Kutu) 4,5. Kg
16.BİBER SALÇASI (Teneke Kutu) 4,35.Kg
17.AYÇİÇEK YAĞI (Teneke Kutu) 5.Lt
18.ZEYTİNYAĞI (Teneke Kutu) 5.Lt
19.TOZ ŞEKER 1.Kg
20.YUMURTA (30’lu Paket) 1.Paket
21.KIRMIZI TOZ BİBER 1.Kg
22.KARABİBER 1.Kg
23.KEKİK 1.Kg
24.KIRMIZI PUL BİBER 1.Kg
25.KİMYON 1.Kg
26.NANE 1.Kg
27.TUZ (0,75Kg) 1.Paket
28.KUŞ ÜZÜMÜ 1.Kg
29.ÇAM FISTIĞI 1.Kg
30.LİMON SUYU (0,5 LT) 1.Adet
31.SİRKE (0,5 LT) 1.Adet
32.ET BULYON (750 GR) 1.Adet
33.TAVUK BULYON(750 GR) 1.Adet
34.TOZ PUDİNG (kakolu,çilekli,vanilyalı,muzlu çeşitlerinden herhangi biri en az 3 kg) 1.Adet
35.VANİLYA 1.Kg
36.SEBZELİ ÇEŞNİ(750 GR) 1.Adet
37.SARIMSAKLI ÇEŞNİ(750 GR) 1.Adet
38.TOZ KAZANDİBİ (en az 3kg) 1.Adet
39.MARGARİN(en az 2 kg) 1. Adet
40.TOZ PATATES PÜRESİ (/2KG) 1. Adet
41.TAHİN HELVA(40 gr) 1.Adet
42.FINDIK (1 Kg) 1.Adet
43.CEVİZİÇİ (1Kg) 1.Adet
44.KURU KAYISI (1 Kg) 1.Adet
45.KURU ÜZÜM (1 Kg) 1.Adet
46.TARÇIN(1 Kg) 1.Adet
47.KREMA(1 LT) 1.Adet
48.YUFKA(1KG) 1.Paket
49.KARBONAT(1KG)1.Paket
50.NİŞASTA(1 KG) 1.Paket
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ NUMUNE ALIMI
Sıra NO Malzeme Adı Birimi
1.SÜT 1.Lt
2.YOĞURT (0,5-1 Kg arası) 1 Adet
3.AYRAN (200ML) 1.adet
4.BEYAZ PEYNİR (0,5-1 Kg arası) 1 Adet
5.KAŞAR PEYNİR (0,5-1 Kg arası) 1 Adet
6.YOĞURT 200 GR 1 adet
7.LOR PEYNİRİ (0,5-1 Kg arası) 1 Adet
Yukarıda Yazılı Tüm ürünlerden birer adet numuneler kutu veya beyaz poşet içine konularak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ihale tarihi ve saatine kadar Numune Alındı Belgesiyle teslim edilecektir.
Numuneler yukarıda belirtilen ürünlerin özelliklerinde belirtilen miktarlarda numunelerini sunmaları gerekmektedir.
Tüm numuneler Muayene ve Kabul şartlarına göre kontrol edilecektir.
Yukarıda belirtilen miktarlar ile teknik şartnamedeki özelliklerde sunulmayan ve muayene kontrol şartlarına göre uygun bulunmayan numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İstenilen numunelerden 1 tanesi bile yukarıdaki şartları taşımaması veya bulunmaması durumunda isteklinin teklif zarfı numuneden dolayı değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İstekliler numunede sunmuş oldukları markalı ürünleri, ihale üzerinde kalması durumunda, aynı markalı ürünleri teknik şartnamede belirtilen miktarlarda ve orijinal ambalajlı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
İstenilen numunelerin tamamı bir veya birkaç kutu (beyaz poşette olabilir) içerisinde ağzı kapalı ve mühürlü (kaşe ve imza), üzerinde isteklinin adı/ünvanı, adresi, telefon ve fax numarası, ihalenin adı, ihale kayıt numarası, işin adı, tekliflerin sunulduğu yerin adı yazılı olması gerekmektedir. Bu bilgilerin eksik olması durumunda numuneler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
İstekliler idarenin verdiği "Numune Alındı Belgesi"ni ihale teklif zarfında sunmaları zorunludur.
İhale tarihinden sonra 5 (beş) iş günü içerisinde numuneler değerlendirilecek ve değerlendirmenin son tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde isteklilerin talebi doğrultusunda numuneler iade edilecektir.Belirtilen sürelerin bitiminde numunelerin iadesi ile ilgili her hangi bir talep yok ise numuneler imha edilecektir.
İstekli tarafından sunulan numunelerin orijinal ambalajlarında ilgili yönetmelikler gereği üretim tarihi ve son kullanma süresini belirten bilgilerin olması zorunludur. Bu bilgileri taşımayan ürünler ihale komisyonu tarafından kabul edilmeyecek ve isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Numune olarak verilecek ürünler orijinal paketler ve teneke kutu olarak verilecektir. Ürünlerin tümünde orijinal etiket olacak ve orijinal etiketi olmayan ürün ihale dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORLU BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR