EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kompozit silikon izolatörlü akım transformatörleri alınacaktır

EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01035698
Şehir : İstanbul / Avcılar
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/363085
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 420 Kv Kompozit silikon izolatörlü akım transformatörleri alımı işi. (Ekli teknik şartnameye göre)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

420 Kv KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ AKIM TRANSFORMATÖRLERİ ALIMI İŞİ
EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İşletme Müdürlüğü 380 Kv Şalt sahasında mevcut olan 17 adet 3 farklı tip(sekonder sayı ve özelliklerine göre) EMEK marka AT-420 tipi açık şalt akım trafolarının yerine kullanılmak üzere satın alınacak 17 adet 420 kV en yüksek sistem gerilimindeki kompozit silikon izolatörlü kafa tipi akım transformatörlerinin alımı işi. (Ekli teknik şartnameye göre)

İHALE KAYIT NUMARASI : 2019/363085

1-) İDARENİN :
a ) Adresi : P.K. 47 34315 Avcılar / İSTANBUL
b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 91 10-13
c ) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr
2-) İHALE KONUSUNUN :
a) Niteliği : İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 420 Kv Kompozit silikon izolatörlü akım transformatörleri alımı işi. (Ekli teknik şartnameye göre)
b)Türü : Mal alımı.
c) Dosya No : 2019 / 14
d) Şartname Bedel : 50,00 TL.
e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
f) İşin Süresi : 210 takvim günü
3-) İHALENİN :
a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
b ) Tarihi ve Saati : 03/09/2019 Salı günü – Saat 15:00’te

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 03/09/2019 Salı günü – Saat 15:00’ e kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR