KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Koç Üniversitesi elektronik açık ihale usulüyle mal alımı ilanı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01165328
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

AYRINTILI HABER 15.05.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
NT-260
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplu Kıyafet Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.05.2020 14:00
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK AÇIK İHALE USULÜYLE MAL ALIMI İLANI

Aşağıda belirtilen işin ihalesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık ihale usulüyle ve elektronik ihale yöntemiyle yapılacaktır.

1.Üniversitenin;
1.1.İhaleye çıkan birimi:Güvenlik Birimi
1.2.Telefon ve faks numarası:212 338 1334-212 338 1865
1.3.Adresi: Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Sarıyer 34450 İstanbul
1.4.İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi:Deniz Bingöl – denizbingol@ku.edu.tr

2.İhale konusu malın;
2.1.Adı:Koç Üniversitesi Toplu Kıyafet Alımı
2.2.Varsa kodu, niteliği, miktarı ve türü:Güvenlik, İtfaiye, Sivil Kıyafet Alımı
2.3.Teslim edileceği yer: Koç Üniversitesi Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer
2.4.Teslim süresi / tarihi:Teknik şartnamede belirtilmiştir.

3.İhalenin;
3.1.Numarası: NT-260
3.2.Usulü:Elektronik açık ihale
3.3.Son başvuru tarih ve saati:22.05.2020 Cuma 13:00
3.4.İhale tarih ve saati:22.05.2020 Cuma 14:00
3.5.İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ogs.ku.edu.tr/tr/procurement/ihaleler

4.İstenilen belgeler:
4.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname.
4.2.Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi
4.3.Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4.İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5.Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama İdari Şartnamededir.)
4.6.Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12.maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda olunmadığına dair belgeler.
4.7.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.8.İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.9.İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5.İhale dokümanı md. 3.5’te belirtilen internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın internet adresinden indirilmesi zorunludur, ancak satın alma zorunluluğu yoktur.
6.İsteklilerin md. 3.5’te belirtilen adresteki Aktif İhaleler sayfasından Koç Üniversitesi İhale Başvuru Platformu’na kayıt olmaları ve teklif dosyalarını son başvuru tarih ve saatine kadar platforma yüklemeleri gereklidir.
7.Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür ve aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılması gereklidir.
8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR