SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kireçtaşı satın alınacaktır

SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01012031
Şehir : Balıkesir / Susurluk
Yayınlandığı Gazeteler

SUSURLUK REİS 19.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/281815
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15.000 Ton Kireçtaşı Satın Alınacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.07.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI
İHALE İLANI

Fabrikamız 2019/2020 Pancar Kampanyası Dönemi İhtiyacı Olan 15.000 Ton (+- % 20 toleranslı) Kireçtaşı Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İli İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No : 2019/281815
1-İdarenin
a-) Adresi : Bursa Karayolu üzeri 4.Km Susurluk/BALIKESİR
b-) Telefon No : 0 266 865 19 40 (4 Hat)
c-) Faks No : 0 266 865 26 04-05
2-İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000 Ton Kireçtaşı Satın Alınacaktır.
b) Teslim yeri : Susurluk Şeker Fabrikası Stok Sahası
c) işin süresi : İdare Tarafından Yazılı Olarak Bildirilecektir.
3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b-) Tarihi ve Saati : 01.07.2019 Saat 14.30
4)-İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4.Km Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- “Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” ,“Mucur ve Balast üretimi”, benzer iştir.
-istekli firma sahibinin İnşaat Mühendisliği diploması’da benzer iş olarak kabul edilecektir.
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.
8-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR