ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kireçtaşı alınacaktır

ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168075
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

FIRAT 29.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/267131
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
:(+-%20 Toleranslı) 7.000 ton Kireç Taşı İstihracı ve Fabrikamız stok sahasına teslimi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI

Fabrikamız 2020 Kampanyası ihtiyacı kireçtaşı temini yaptırılacaktır

İhale kayıt numarası

:2020/267131

1-İdarenin

a) adresi

: Şeker Fabrikası Müdürlüğü yurtbaşı beldesi ELAZIĞ

b) telefon ve faks numarası

:0 424 251 28 75(4 Hat) – 0 424 251 24 14

c) elektronik posta adresi (varsa)

:

2-İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı

:(+-%20 Toleranslı) 7.000 ton Kireç Taşı İstihracı ve Fabrikamız stok sahasına teslimi

b) yapılacağı yer

: Elazığ Şeker Fabrikası Kireç Taşı Döküm Sahası

c) işin süresi

: (+-%20 Toleranslı) 2020 (Ağustos 3000 ton- Eylül 3000 ton – Ekim 1000 ton) olarak teslim edilecektir.

3-İhalenin

a) yapılacağı yer

:Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati

:11.06.2020 günü saat 14.00

4-İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-Teklifler 11.06.2020 günü saat 14.00’a kadar Elazığ Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
8- Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR