BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kablo Malzemesi alımı yapılacaktır

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927184
Şehir : İstanbul / Kağıthane
Semt-Mahalle : HÜRRİYET MAH. / ÇAĞLAYAN
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BEDAŞ-2019-MLZ-(23206-23207) ALIMI İhale Kayıt Numaralı Kablo Malzemesi Ek Muf-Başlık- ve Kablo Ekleri Malzemesi Alımı işi, Cinsi, Miktarları Aşağıdaki Şekilde Belirtilmiştir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168  Kağıthane-İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu 
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABLO MALZEMESİ ALIMI
Açık İhale Usulü İhale Edilecektir
İHALE İLANI

Şirketimizce Kablo Malzemeleri Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

İhale Kayıt Numarası : BEDAŞ-2019-MLZ-(23206-23207)-ALIMI
1-İdarenin;

a) Adresi : BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:168 Kağıthane / İSTANBUL
b) Telefon : 0 212 311 80 00
c) Elektronik Posta Adresi : halilibrahim.cemberci@bedas.com.tr
d) Kayıtlı Elektronik Posta : bogazici.satinalma@hs02.kep.tr

2-İhale Konusu İşin;
a) Niteliği, Türü, Miktarı: BEDAŞ-2019-MLZ-(23206-23207) ALIMI İhale Kayıt Numaralı Kablo Malzemesi Ek Muf-Başlık- ve Kablo Ekleri Malzemesi Alımı işi, Cinsi, Miktarları Aşağıdaki Şekilde Belirtilmiştir.

Talep No Satır Stok Kodu Kalem Tanımlaması Miktar Birimi
23206 1 2300024 19/33(36) kV. 1 x 240/25 mm2 T TIPI BASLIK 12 Adet
23206 2 2300038 19/33(36) kV. 1 x 240/25 mm2 T TIPI BASLIK 16 Adet
23206 3 2300014 19/33(36) kV. 1 x 95/16 mm2 L TIPI BASLIK 16 Adet
23206 4 2400011 19/33(36) kV. 1 x 150 mm2 ISI BÜZ. EK MUF 210 Adet
23206 5 2400012 19/33(36) kV. 1 x 150 mm2 ISI BÜZ. (MEKANİK KONNEK 26 Adet
23206 6 2400014 19/33(36) kV. 1 x 240 mm2 ISI BÜZ. EK MUF 750 Adet
23206 7 2400124 19/33(36) kV. 1 x 185-400 mm2 ISI BÜZ. AL+CU (MEKANİK KONNEKTÖRLÜ) EK MUF 200 Adet
23206 8 2400010 19/33(36) kV. 1 x 95 mm2 ISI BÜZ. EK MUF 225 Adet
23206 9 2400007 6/10(12) kV. 3 x 120 mm2 ISI BÜZ. EK MUF 135 Adet
23206 10 2400024 1 kV 4x95-4x240+120 AL-CU MEKANİK KONNEKTÖRLÜKABLO EKİ 50 Adet
23206 11 6700037 1 kV. 4 x 16 mm2 ISI BÜZ. EK MUF 3000 Adet
23206 12 6700054 KABLO TAMİR YAMASI (KISA) 1500 Adet
23207 1 6700054 1 kV. 3 x 120 mm2 YENİDEN DOLDURULABİLİR (NÖTR 70m 2800 Adet
23207 2 6700033 1 kV. 3 x 120 mm2 YENİDEN DOLDURULABİLİR Y BRANŞMA 1900 Adet
23207 3 6700041 4 x 16 mm2 YENİDEN DOLDURULABİLİR 1 kV. EK MUF 3200 Adet
23207 4 6700044 1 kV. 4 x 16 mm2 YENİDEN DOLDURULABİLİR Y BRANŞMAN 1500 Adet
23207 5 6700036 3 x 240 mm2 YENİDEN DOLDURULABİLİR Y BRANŞMAN (NÖT 250 Adet
23207 6 6700004 EK MUF DOLGU VE İZOLASYON MAD.5,2 LT.LİK 200 Adet
23207 7 6700003 EK MUF DOLGU VE İZOLASYON MAD.1,6 LT.LİK 300 Adet

3- İhalenin;
a) Yapılacağı Yer : Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Kağıthane-İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati : 18.01.2019 Cuma günü Saat: 14.00
4- İhaleye Katılabilme Şartları, İstenilen Belge ve Kriterler;
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek/Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Kamu İhalelerinden Yasaklı olunmadığına ilişkin belge
5- İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler talep etmeniz halinde adresinize, kayıtlı e-posta, iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye elden teslim edilecektir.
6- İstekliler, Tekliflerini son teklif verme saatine kadar Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-Değerlendirme, Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre olmayıp, kalite, yerine uygunluk ve teknik değer, teslim ve ödeme süresi gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

8-İstekliler teklif edilen bedelin %5 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen geçici teminatın süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. İş üzerinde kalan istekli ile teklif bedelinin %10’u oranında kesin teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.

9-Bu iş için kısmi teklif verilebilir.

10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12- Teklif edilen malzemeler TEDAŞ MYD ve BEDAŞ teknik Şartnamelerine uygun olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR