BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnşaat, elektrik ve hırdavat malzemeleri satın alınacaktır

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078540
Şehir : İstanbul / Başakşehir
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/563935
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
287 Kalem İnşaat, Elektrik, Ahşap ve Hırdavat Malzemesi Alınması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İNŞAAT, ELEKTRİK VE HIRDAVAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞAKŞEHİR GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/563935
1-İdarenin
a) Adresi : Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL Başakşehir BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124440669 - 2126694704
c) Elektronik Posta Adresi : parkvebahceler.ihale@basaksehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 287 Kalem İnşaat, Elektrik, Ahşap ve Hırdavat Malzemesi Alınması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Depolarına Teslimat Gerçekleştirilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanması itibariyle işe başlanacak olup iş her durumda 31.12.2019 tarihinde bitirilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 29.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A) İSTENİLEN NUMUNELER;
YOL ÇİZGİ BOYASI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1(bir) teneke numune teslim edecektir.)
AHŞAP KORUYUCU SON KAT BOYA (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun kendi belirleyeceği miktarda 1(bir) teneke numune teslim edecektir.)
LOKMA ANAHTAR TAKIMI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) takım numune teslim edecektir.)
PLEKSİ LEVHA ŞEFFAF (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) plaka numune teslim edecektir.)
PLEKSİ LEVHA BEYAZ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) plaka numune teslim edecektir.)
MANGAL (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
ÇİM AYIRACI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) rulo numune teslim edecektir.)
2 ZAMANLI MOTOR YAĞI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) paket numune teslim edecektir.)
GÜBRELEME MAKİNASI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
MİSİNA (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
ÇÖP POŞETİ BASKILI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) paket numune teslim edecektir.)
BUDAMA TESTERESİ (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
BUDAMA MAKASI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
ÇİM BİÇME MAKASI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
YAKIT BİDONU 20lt (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
PİKNİK MASASI METAL İSKELET TAKIMI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) takım numune teslim edecektir.)
BANK AYAK TAKIMI (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) takım numune teslim edecektir.)
EKLENEBİLİR İPLED (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
SPOT LED ARMATÜR BEYAZ 18 (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
WALLWASHER AMBER 18 (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
DMX DECODER (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
MODÜL LED (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
UFO LED ARMATÜR (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
GÜÇ KAYNAĞI 24V (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
AYDINLATMA DİREĞİ 6+8MT (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
PLYWOOD (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) boy numune teslim edecektir.)
OSB 15mm (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) plaka numune teslim edecektir.)
SU KONTRASI 18mm (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) plaka numune teslim edecektir.)
EMPRENYELİ KERESTE 4X9X400 (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
KERESTE 4X14X300 (İstekliler; Teknik Şartnameye uygun 1 (bir) adet numune teslim edecektir.)
B) NUMUNE KABUL ŞARTLARI;
1. Numuneler; üzerinde İhale Kayıt Numarası, istekli firma adı, malzeme sıra numarası ile malzeme cinsi/adı yazılı olacak etiketler ile yukarıda belirtilen şartlarda ve ihale saatine kadar hazır bir şekilde sunulacaktır. Bu şekilde sunulmayan numuneler, Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından teslim alınmayacaktır. Ayrıca, istekliler tarafından sunulan numunelerin tamamı ihale saatine kadar teslim alanına getirilmek zorundadır. İhale saatinden sonra malzeme girişine izin verilmeyecektir. Numuneler Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Atatürk Bulvarı Boğazköy Deposuna Teslim Edilecektir.
2. İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, ölçüm noktalarına taşınması ve buradan idarenin belirlediği istif alanına götürülmesi işleri istekli firmalara aittir. Numuneler idare tarafından teslim alınana kadar meydana gelecek kırılma, çizilme ve benzeri diğer hasarlar ile yaşanacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.
3. İdaremizin Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından, daha sonradan yaşanması muhtemel karışıklıkların önüne geçilmesi amacıyla, getirilen malzemeler detaylı bir şekilde fotoğraflanarak tutanağa eklenecektir. Tutanaklar ve fotoğraflar istekli firma yetkilisi ile Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından imzalanarak numuneler teslim alınacaktır. Tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir.
4. Numuneler; Teknik Şartnamesine uygun olup olmadığı hususunda İhale Komisyonu tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutulacaktır. Ölçülmesi mümkün olmayan veya teknik özelliklerin tamamı orjinal etiketinde bulunmayan malzemelere ait katolog, broşür, kullanma kılavuzu vb dokümanlar numunelerle birlikte sunulacaktır. İstekliler; bu incelemeler sırasında oluşacak olumsuzluklardan kaynaklı bir hak talebinde bulunmayacaklardır. (Numunelerde kırılma, çizilme ve benzeri tüm hasarlar ile meydana gelebilecek diğer tüm olumsuzluklar).
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.İnşaat, Elektrik ve Hırdavat malzeme alımları birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR