GEREDE ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü muhtelif orman envalleri satış ihalesi

GEREDE ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115826
Şehir : Bolu / Gerede
Yayınlandığı Gazeteler

GEREDE MEDYA TAKİP 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
233 adet orman envali ihaleyle satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gerede O.İ.M.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN EMVALİ İHALE İLANI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tarihi 28/01/2020
Saati 14:00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri GEREDE O.İ.M.
Sıra
No
Deposu Cinsi Boy (m) Miktarı Parti Sayısı Muhammen
Bedeli
Geçici Teminat
Adet M3/Ster/K
1 MERKEZ DEPO
SD.
1.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk 1113 757.109 8 530,00 12.038,0 0
2 ÇAPAKLI SD. 2.Sn.Nb.Kl. Karaçam
Tomruk
79 39.157 1 440,00 517,00
3 ÇAPAKLI SD. 2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk 143 55.511 3 450,00 749,00
4 ÇAPAKLI SD. 2.Sn.Ub.Kl. Karaçam
Tomruk
53 40.246 1 460,00 555,00
5 MERKEZ DEPO
SD.
2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam
Tomruk
54 32.782 1 480,00 472,00
6 Muhtelif 2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk 2391 1640.991 18 470,00 23.138,0 0
7 MERKEZ DEPO
SD.
2.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk 471 160.326 5 450,00 2.163,00
8 ÇAPAKLI SD. 2.Sn. Karaçam Maden Direk 133 13.689 1 280,00 115,00
9 ÇAPAKLI SD. 2.Sn. Sarıçam Maden Direk 355 35.332 1 290,00 307,00
10 MERKEZ DEPO
SD.
2.Sn. Göknar Maden Direk 1018 104.886 3 280,00 882,00
11 ÇAPAKLI SD. 3.Sn.Kb.Kl. Karaçam
Tomruk
78 23.532 1 320,00 226,00
12 ÇAPAKLI SD. 3.Sn.Kb.Kl. Sarıçam
Tomruk
44 10.097 1 330,00 100,00
13 Muhtelif 3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk 489 106.834 4 330,00 1.058,00
14 ÇAPAKLI SD. 3.Sn.Nb.Kl. Karaçam
Tomruk
618 251.678 7 340,00 2.566,00
15 ÇAPAKLI SD. 3.Sn.Nb.İn. Karaçam
Tomruk
681 133.161 4 320,00 1.278,00
16 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam
Tomruk
1283 485.92 12 350,00 5.102,00
17 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Sarıçam
Tomruk
1604 306.538 8 330,00 3.035,00
18 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk 5111 1937.052 42 350,00 20.338,0 0
19 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk 7665 1481.048 33 330,00 14.661,0 0
20 ÇAPAKLI SD. 3.Sn.Ub.Kl. Karaçam
Tomruk
89 66.616 2 360,00 720,00
21 ÇAPAKLI SD. 3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam
Tomruk
61 37.669 1 370,00 418,00
22 ÇAPAKLI SD. 3.Sn.Ub.İn. Sarıçam
Tomruk
19 6.797 1 350,00 71,00
23 Muhtelif 3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk 1298 867.498 13 370,00 9.629,00
24 Muhtelif 3.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk 732 303.052 8 350,00 3.181,00
25 ÇAPAKLI SD. Karaçam Kağıtlık Odun
(M3)
1201 150.951 5 260,00 1.177,00
26 Muhtelif Sarıçam Kağıtlık Odun (M3) 618 89.571 5 260,00 699,00
27 Muhtelif Göknar Kağıtlık Odun (M3) 8860 1781.42 44 260,00 13.893,0 0
Sıra
No
Deposu Cinsi Boy (m) Miktarı Parti Sayısı Muhammen
Bedeli
Geçici Teminat
Adet M3/Ster/K
TOPLAM 3626 10919.463 233 9.710,00 119.088,

1. İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 233 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2. İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3. Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4. Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5. Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6. Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8. Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (On iki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9. Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10. Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır.

11. Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır.Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.00 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12. İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no:
Adres:
Telefon: 0(374) 311 6011
Fax No: 0(374) 311 6672

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR