TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Figüre halde balast alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/128473
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Leylek İstasyonunda 10.000m3 Figüre halde (Magmatik kökenli bazalt, Gronodiyorit, granit, Gabro veya diyabez) Balast alımı İşi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.04.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
17/04/2018  tarih, saat :14.00 TCDD.5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TCDD.5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
LEYLEK İSTASYONUNDA 10.000M3 FİGÜRE HALDE BALAST (MAGMATİK KÖKENLİ KAYAÇLARDAN BAZALT, GRONODİYORİT, GRANİT, GABRO VEYA DİYABEZ) ALIMI İŞİ, 17/04/2018 TARİHİNDE SAAT:14:00’DA 3/G AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR


TCDD 5.Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2018/128473

1-İdarenin:
a) Adresi : TCDD.5.Bölge Müdürlüğü /MALATYA
b) Telefon Numarası : 0 422 2124800/4111
c) Faks Numarası : 0 422 2124816
d) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
2- İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Leylek İstasyonunda 10.000m3 Figüre halde (Magmatik kökenli bazalt, Gronodiyorit, granit, Gabro veya diyabez) Balast alımı İşi,
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin; TCDD.5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna ; 17/04/2018 tarih, saat :14.00.’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD.5.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 100,00.-TL Bedelle temin edilebilir.
6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
8-Bu İhale İçin Kısmi teklif verilmez.

İlan Görselleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR