ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrikli ekskavatör pano alınacaktır

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092965
Şehir : Çanakkale / Çan
Yayınlandığı Gazeteler

ÇANIN SESİ 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/582236
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 Kalem (4 Adet) ÇLİ Müdürlüğü Elektrikli Ekskavatör Pano Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TKİ KURUMU
ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇLİ Müdürlüğü Elektrikli Ekskavatör Pano Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2019/582236
1-İdarenin
a)Adresi :TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü
Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206 ÇAN/ÇANAKKALE
b)Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700
c)Elektronik Posta Adresi :clibilgiislem@cli.gov.tr
d)İnternet adresi: : www.cli.gov.tr.
2- İhale konusu malın:
a)Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem (4 Adet) ÇLİ Müdürlüğü Elektrikli Ekskavatör Pano Alımı
b) Teslim yeri :ÇLİ Müdürlüğü Tesellüm Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE
3- İhalenin
a) İhale Usulü : Açık İhale
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu
c) Tarihi ve saati :17/12/2019 Salı günü saat 14:00
d) Dosya no :542-KÇLİ/2019-1115
4- İhaleye ait dökümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-Teklifler 17/12/2019 Salı günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
7- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
8- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.
9- İhalenin Sözleşme Türü: Sipariş Mektubu.
10- İstekliler Tekliflerini;
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu yazılacaktır.
11- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir
12- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR