ANKARA TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO)

Ekmeklik buğday unu alınacaktır

ANKARA TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Suriye’de yaşayan ve bu ülkedeki olaylardan zarar gören sivil halka Türk Kızılayı aracılığıyla ekmeklik buğday karşılığı un hibe edilmek üzere 25 kg’lık çuvallar halinde 12.500 ton (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun temini
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TMO Genel Müdürlüğü
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İHALE DUYURUSU

“Suriye’de yaşayan ve bu ülkedeki olaylardan zarar gören sivil halka Türk Kızılayı aracılığıyla ekmeklik buğday karşılığı un hibe edilmek üzere 25 kg’lık çuvallar halinde 12.500 ton (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun temini”
İhale, TMO İhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesine göre “Kapalı Zarfla Teklif Alma” ve akabinde 22/1 maddesine göre “Pazarlık Yöntemi ”ne göre 03.05.2019 günü saat 10:30’da TMO Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.
Teklifler kapalı zarf içinde sunulacak olup zarflar isteklilerin önünde açıldıktan sonra, ihaleye temsilci göndermeyen ya da gönderdiği halde pazarlık için teklif vermeyen firmaların kapalı zarfla verilen ilk teklifleri dikkate alınacaktır.
Bu ihaleye verilecek teklifler 13.05.2019 günü, saat 18:00’a kadar geçerli olacaktır.
Teklifler ihale günü saat 10:30’a kadar Namık Kemal Mahallesi Milli Müdafaa Caddesi No:18 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan TMO Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğüne elden iletilecektir.
Geçici ve Kesin teminat miktarları ile geri verilme şartlarına ilişkin hükümler şartnamede belirtilmiştir.
İhale ile ilgili şartname, aşağıda açık adresi bulunan TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Daire Başkanlığından veya TMO Taşra Şube Müdürlüklerinden bedelsiz olarak alınabileceği gibi www.tmo.gov.tr internet adresinden de temin edilebilecektir.
Bu ihale 4734 sayılı kanun yönünden istisna kapsamında olup 2886 sayılı kanuna tabi değildir. İhale TMO İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmakta, TMO ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İRTİBAT ADRESİ:
Namık Kemal Mahallesi Milli Müdafaa Caddesi
No:18 06420 Bakanlıklar,
Çankaya/ANKARA
FAKS NO : (312) 416 34 00 (5 hat)
TEL NO : (312) 416 31 39
(312) 416 31 41

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR