MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Dizel motorin alınacaktır

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İhale Kayıt No
:
2018 /12- 0007
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
23.000 Litre Euro Dizel Motorin Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Maltepe Üniversitesi / Satın Alma Birimi
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ


23.000 Litre Euro Dizel Motorin alımı İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2018 /12- 0007
1-İdarenin
a) Adresi : Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 0 216 626 10 50
c) Elektronik posta adresi : selmacolak@maltepe.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.maltepe.edu.tr/tr/ihaleler
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 23.000 Litre Euro Dizel Motorin Alımı
b) Teslim yeri : Maltepe Üniversitesi
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Maltepe Üniversitesi / Satın Alma Birimi
b) Tarihi ve saati : 12.12.2018 / Saat 14:30


4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  • Firma tarafından imzalı kaşeli, Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
  • Tüpraş sertifikasyonları
  • İş deneyim belgesi
  • Firma yetki belgeleri
  • Yasaklı olmadığına dair taahhütname
  • Geçici Teminat Mektubu
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • İmza sirküsü
  • İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu


5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminde görülebilir ve Maltepe Üniversitesi İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi nezdinde bulunan TR57 0006 4000 0011 2650 0900 05
nolu hesabına 250,00 TL yatırıldığına ilişkin dekont karşılığı satın alınabilir. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimi Maltepe Eğitim Köyünde bulunan adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10-Tüm ürünlere fiyat teklifi verilecektir. Kısmı teklif kabul edilemeyecektir.
11-Bu ihale için avans verilmeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR