ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Diş Hekimliği Fakültesi diş ünit alım ihalesi

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041341
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 23.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/008
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ ÜNİT ALIM İHALESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.09.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar/İSTANBUL
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre aşağıda detayları belirtilen işi ihale edecektir.

İHALE KAYIT NO: 2019/008

İHALE KONUSU

İşin Adı, Niteliği ve Türü: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ ÜNİT ALIM İHALESİ
Yeri: ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY KAMPÜSÜ
Miktarı:31 ADET,
İşin Başlangıç Tarihi: Sözleşme imzalanmasıyla birlikte hemen İşin
Teslim Tarihi: 18.10.2019

İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN ADRESİ: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar / İSTANBUL - Satınalma Daire Başkanlığı
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN ŞARTI: İstekli, ihale dokümanını Üniversitenin adresinde bedelsiz görebilir ve T.C. Altınbaş Üniversitesi Türkiye İş Bankası Güneşli Kurumsal – 1255 Şubesindeki TR51 0006 4000 0011 2550 0758 38 Iban numaralı hesabına “İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirterek 50,00 TL (ElliTürkLirası) para yatırarak satın alabilir. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. İstekliler ihale dokümanını almak isterlerse, ödemeye ait dekontun nüshasını yanlarında getirmelilerdir.

İHALENİN YAPILACAĞI;
Adres: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar/İSTANBUL Birim:Satınalma Daire Başkanlığı
Telefon: 0212 604 01 00
E-posta: satinalma@altinbas.edu.tr

İHALE USULÜ: Açık İhale Usulü -
İHALE TARİHİ ve SAATİ 02.09.2019 – 15:00
SON TEKLİF VERME TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar/İSTANBUL-Satınalma Daire Başkanlığı / 02.09.2019 – 10:00
SON TEKLİF VERME ŞEKLİ: Teklifler, son ihale tarih ve saatine kadar belirtilen adrese elden teslim edilir.
İHALE ŞEKLİ:İstekli ihale dokümanlarında belirtilen ürünlerin tamamı için eksiksiz “tam” teklif verecektir. Kısmi teklifler geçerli değildir.
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olmamak üzere, ihale tarihinden itibaren minimum 90 gün (Doksan) süreli kendi belirleyecekleri tutarda geçici banka teminat mektubu verecek veya ihale öncesi Altınbaş Üniversitesi’nin hesabına Türk Lirası üzerinden para yatıracak ve ilgili dekontun nüshasını teknik zarfa koyacaktır.
TEKLİFLERİN MİNİMUM GEÇERLİLİK SÜRESİ: İhale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme
2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname
3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname
4.Üniversite’nin İstekliye verdiği ISG şartnamesi
5.Mali teklif mektubu
6.Birim fiyat keşif listesi
7.Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası
8.İhale kapsamındaki cihaza ait orijinal baskı katalogu
9.TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
10.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına Kayıtlı olduğunu gösteren Belge
11.İstekliye ait Referans Listesi
12.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi
13.İstekliye ait Vergi levhası
14.İstekliye ait İmza sirküleri
15.İstekliye ait Faaliyet belgesi
16.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı
17.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı
18.İstekliye ait EKAP sitesinden alınan Yasaklı Sorgulama belgesi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR