EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Dikey tip sirkülasyon suyu pompalarına ait yedek malzeme alınacaktır

EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01099806
Şehir : İstanbul / Avcılar
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 12.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/646318
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşletme Müdürlüğü (A) Tarafında Bulunan 6 Adet Ingersoll-Rand Marka Dikey Tip Sirkülasyon Suyu Pompalarına Ait Yedek Malzemelerin Temini İşi (Ekli Teknik Şartnameye Göre)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.01.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme  Müdürlüğü
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİKEY TİP SİRKÜLASYON SUYU POMPALARINA AİT YEDEK MALZEME TEMİNİ


EÜAŞ İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İşletme Müdürlüğü (A) tarafında Bulunan Dikey Tip Sirkülasyon Suyu Pompalarına Ait Yedek Malzemelerin Temini İşi
İHALE KAYIT NUMARASI : 2019/646318
1-) İDARENİN :
a ) Adresi : P.K. 47 34315 Avcılar / İSTANBUL
b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 91 10-13
c ) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr
2-) İHALE KONUSUNUN :
a) Niteliği : İşletme Müdürlüğü (A) Tarafında Bulunan 6 Adet Ingersoll-Rand Marka Dikey Tip Sirkülasyon Suyu Pompalarına Ait Yedek Malzemelerin Temini İşi (Ekli Teknik Şartnameye Göre)
b)Türü : Mal alımı.
c) Dosya No : 2019 / 23
d) Şartname Bedeli : 50,00 TL
e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
f) İşin Süresi : Sözleşmeyi müteakip 240(İkiyüzkırk) takvim günüdür.
3-) İHALENİN :
a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
b ) Tarihi ve Saati : 06/ 01 / 2020 Pazartesi günü – Saat 15:00’te
4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile karşı ödemeli olarak şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 06/ 01 / 2020 Pazartesi günü; saat 15 : 00’e kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR