ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çorlu Belediyesi gıda ürünleri satın alacaktır

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01010008
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA YAKASI 12.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/267957
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 kısım 113 kalemden oluşan mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HATİP MAH. ALİ OSMAN ÇELEBİ BULV. NO:74 ÇORLU TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
ÇORLU BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI GIDA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/267957

1-İdarenin
a) Adresi : HATIP MAH. ALI OSMAN ÇELEBI BULVARI 74 ÇORLU/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2826847680 - 2826511191
c) Elektronik Posta Adresi : kulturmd@corlu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 kısım 113 kalemden oluşan mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇORLU BELEDİYESİ AŞEVİ
c) Teslim tarihi : İşin süresi içinde idarenin vermiş olduğu siparişler doğrultusunda teknik şartname hükümlerine uygun olarak peyder pey teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : HATİP MAH. ALİ OSMAN ÇELEBİ BULV. NO:74 ÇORLU TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati : 09.07.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

KURU GIDA ALIMI NUMUNE LİSTESİ
Sıra NO Malzeme Adı Birimi

 1. BUĞDAY UNU 1.Kg
 2. GALETA UNU 1.Kg
 3. PİRİNÇ 1.Kg
 4. MAKARNA (burgu ,kelebek gibi çeşitlerden herhangi biri) 0,5.Kg
 5. ŞEHRİYE (ARPA veya TEL) 0,5.Kg
 6. İRMİK 0,5.Kg
 7. NOHUT 1.Kg
 8. BULGUR 1.Kg
 9. KIRMIZI MERCİMEK 1.Kg
 10. YEŞİL MERCİMEK 1.Kg
 11. KURU FASULYE 1.Kg
 12. BARBUNYA 1.Kg
 13. KEMALPAŞA TATLISI (140g) 1.Paket
 14. ŞEKERPARE TATLISI (200 gr) 1.Paket
 15. DOMATES SALÇASI (Teneke Kutu) 4,5. Kg
 16. BİBER SALÇASI (Teneke Kutu) 4,35.Kg
 17. AYÇİÇEK YAĞI (Teneke Kutu) 5.Lt
 18. ZEYTİNYAĞI (Teneke Kutu) 5.Lt
 19. TOZ ŞEKER 1.Kg
 20. YUMURTA (30’lu Paket) 1.Paket
 21. KIRMIZI TOZ BİBER 1.Kg
 22. KARABİBER 1.Kg
 23. KEKİK 1.Kg
 24. KIRMIZI PUL BİBER 1.Kg
 25. KİMYON 1.Kg
 26. NANE 1.Kg
 27. TUZ (0,75Kg) 1.Paket
 28. KUŞ ÜZÜMÜ 1.Kg
 29. ÇAM FISTIĞI 1.Kg
 30. LİMON SUYU (0,5 LT) 1.Adet
 31. SİRKE (0,5 LT) 1.Adet
 32. ET BULYON (750 GR) 1.Adet
 33. TAVUK BULYON(750 GR) 1.Adet
 34. TOZ PUDİNG (kakolu,çilekli,vanilyalı,muzlu çeşitlerinden herhangi biri) 1.Adet
 35. VANİLYA 1.Kg
 36. SEBZELİ ÇEŞNİ(750 GR) 1.Adet
 37. SARIMSAKLI ÇEŞNİ(750 GR) 1.Adet
 38. TOZ KAZANDİBİ (en az 3kg) 1.Adet
 39. MARGARİN(en az 2 kg) 1. Adet
 40. TOZ PATATES PÜRESİ (/2KG) 1. Adet
 41. TAHİN HELVA(40 gr) 1.Adet
 42. FINDIK (1 Kg) 1.Adet
 43. CEVİZİÇİ (1Kg) 1.Adet
 44. KURU KAYISI (1 Kg) 1.Adet
 45. KURU ÜZÜM (1 Kg) 1.Adet
 46. TARÇIN(1 Kg) 1.Adet
 47. KREMA(1 LT) 1.Adet
 48. YUFKA(1KG) 1.Paket
 49. KARBONAT(1 KG).1 Adet
 50. NİŞASTA(1KG).1 Adet

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ NUMUNE ALIMI
Sıra NO Malzeme Adı Birimi

 1. SÜT 1.Lt
 2. YOĞURT 0,5-1 Kg arası
 3. AYRAN (200ML) 1.adet
 4. BEYAZ PEYNİR 0,5-1 kg arası
 5. KAŞAR PEYNİR 0,5-1 kg arası
 6. YOĞURT 200 GR 1 adet
 7. LOR PEYNİRİ 0,5- 1 kg arası

Yukarıda Yazılı Tüm ürünlerden birer adet numuneler kutu veya beyaz poşet içine konularak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ihale tarihi ve saatine kadar Numune Alındı Belgesiyle teslim edilecektir.
Numuneler yukarıda belirtilen ürünlerin özelliklerinde belirtilen miktarlarda numunelerini sunmaları gerekmektedir.
Tüm numuneler Muayene ve Kabul şartlarına göre kontrol edilecektir.
Yukarıda belirtilen miktarlar ile teknik şartnamedeki özelliklerde sunulmayan ve muayene kontrol şartlarına göre uygun bulunmayan numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İstenilen numunelerden 1 tanesi bile yukarıdaki şartları taşımaması veya bulunmaması durumunda isteklinin teklif zarfı numuneden dolayı değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İstekliler numunede sunmuş oldukları markalı ürünleri, ihale üzerinde kalması durumunda, aynı markalı ürünleri teknik şartnamede belirtilen miktarlarda ve orijinal ambalajlı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
İstenilen numunelerin tamamı bir veya birkaç kutu (beyaz poşette olabilir) içerisinde ağzı kapalı ve mühürlü (kaşe ve imza), üzerinde isteklinin adı/ünvanı, adresi, telefon ve fax numarası, ihalenin adı, ihale kayıt numarası, işin adı, tekliflerin sunulduğu yerin adı yazılı olması gerekmektedir. Bu bilgilerin eksik olması durumunda numuneler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
İstekliler idarenin verdiği "Numune Alındı Belgesi"ni ihale teklif zarfında sunmaları zorunludur.
İhale tarihinden sonra 5 (beş) iş günü içerisinde numuneler değerlendirilecek ve değerlendirmenin son tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde isteklilerin talebi doğrultusunda numuneler iade edilecektir.Belirtilen sürelerin bitiminde numunelerin iadesi ile ilgili her hangi bir talep yok ise numuneler imha edilecektir.
İstekli tarafından sunulan numunelerin orijinal ambalajlarında ilgili yönetmelikler gereği üretim tarihi ve son kullanma süresini belirten bilgilerin olması zorunludur. Bu bilgileri taşımayan ürünler ihale komisyonu tarafından kabul edilmeyecek ve isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Numune olarak verilecek ürünler orijinal paketler ve teneke kutu olarak verilecektir. Ürünlerin tümünde orijinal etiket olacak ve orijinal etiketi olmayan ürün ihale dışı bırakılacaktır.
DONDURULMUŞ ÜRÜN LİSTESİ

SIRA NO ÜRÜN ADI ÜRÜN MARKASI AMBALAJ BİRİMİ(POŞET AMBALAJ KG/KOLİ İÇİ POŞET ADEDİ)
1 DONDURULMUŞ MANTI
2 DONDURULMUŞ DOMATES
3 DONDURULMUŞ TAZE FASÜLYE
4 DONDURULMUŞ BEZELYE
5 DONDURULMUŞ ISPANAK
6 DONDURULMUŞ BAMYA
7 DONDURULMUŞ ŞERİT YEŞİL BİBER
8 DONDURULMUŞ ŞERİT KIRMIZI BİBER
9 DONDURULMUŞ KÜP YEŞİL BİBER
10 DONDURULMUŞ KÜP KIRMIZI BİBER
11 DONDURULMUŞ BROKOLİ
12 DONDURULMUŞ KARNABAHAR
13 DONDURULMUŞ ELMA DİLİM PATATES
14 DONDURULMUŞ PARMAK PATATES(9*9)
15 DONDURULMUŞ ÇİLEK
16 DONDURULMUŞ VİŞNE
KAŞE -İMZA

Numunelerin depolanması özel koşullar gerektirdiğinden A4 kağıdına yazılı, yukarıdaki belirtilen tabloya ve teknik şartnameye uygun hazırlanmış, kaşeli ve imzalı olarak liste halinde teklif zarfı içinde sunulması zorunludur.
Tabloda ambalaj birimi olarak paket ağırlığı/koli içi paket adedi ( 2,5 kg/6 adet gibi ) olarak belirtilecektir.Belirtilmemesi durumunda değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORLU BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR