İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilişim ürünleri satın alınacaktır

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094391
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
201911004
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.12.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstinye Üniversitesi – Topkapı Yerleşkesi – Satın Alma Direktörlüğü
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden

İhale No 201911004
İhale konusu işin niteliği, türü , miktarı ve ihale usulü Bilişim Ürünleri Alımları İhalesi. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir. Kısmi Teklife Açıktır.
İhale dokümanının görülmesi -İhale dokümanı, idarenin adresinde ve Üniversite WEB sitesinde görülebilir. 500,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fibabanka Merkez Şube TR24 0010 3000 0000 0011 9432 14 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır ve alındı belgesi İdarenin adresinden satın alınabilir.
-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Geçici teminat İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İsteklilerden istenilen belgeler
  • İhale Dokümanı Alındı Belgesi
  • İmza Sirküleri
  • Vekaletname
  • İmza Beyannamesi
  • Faaliyet Belgesi
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • İş Bitirme Belgesi
  • Vergi Levhası
  • Birim Fiyat Teklif Mektubu
İhalenin yapılacağı yer İstinye Üniversitesi – Topkapı Yerleşkesi – Satın Alma Direktörlüğü
İhalenin tarih ve saati 09/12/2019 tarihinde saat 15:00’da
Tekliflerin sunulması İstekliler tarafından teklifler İstinye Üniversitesi Satınalma Direktörlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır.
Tekliflerin geçerlilik süresi Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR