DENİZLİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Bilgisayar ve bileşenleri satın alınacaktır

DENİZLİ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036933
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/336978
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR (ALL İN ONE PC) 75ADET DÖKÜMAN TARAYICI 10ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR 2ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR 2 1ADET TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR (ALL İN ONE PC) 2 1ADET OSIRIX DICOM GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAM LİSANSI1ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.09.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:1 MERKEZEFENDİ DENİZL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİLGİSAYAR VE BİLEŞENLERİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -DENİZLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2019 YILI BİLGİSAYAR VE BİLEŞENLERİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/336978
1-İdarenin a) Adresi : MURATDEDE MAHALLESI SEHIT ALBAY KARAOGLANOGLU CADDESI 1 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582639311 - 2582412853
c) Elektronik Posta Adresi : denizlidhs.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın a)Niteliği, türü ve miktarı :
TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR (ALL İN ONE PC) 75ADET DÖKÜMAN TARAYICI 10ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR 2ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR 2 1ADET TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR (ALL İN ONE PC) 2 1ADET OSIRIX DICOM GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAM LİSANSI1ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : DENİZLİ DEVLET HASTANESİ İLGİLİ BİRİMLERİ
c) Teslim tarihleri : YÜKLENİCİ KENDİSİNE İHALE EDİLEN CİHAZI / MALIN TAMAMINI SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA İMZALANMASINDAN İTİBAREN İDARENİN SİPARİŞİNE MÜTEAKİP 20 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE FATURASIYLA BİRLİKTE PEYDERPEY YA DA BİR DEFADA TESLİM EDECEKTİR. BELİRLENEN MUAYENE KOMİSYONUNCA YÜKLENİCİ TARAFINDAN MAL TESLİM EDİLİRKEN BU İHALEYE AİT TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE DİKKAT EDİLEREK TESLİM ALINACAKTIR. 1. CİHAZLAR HİÇ KULLANILMAMIŞ OLDUĞUNU BELİRTİR ÖZEL İŞARETLİ ORİJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEKTİR. DAHA ÖNCE DEMO AMAÇLI OLARAK KESİNLİKLE KULLANILMAMIŞ OLACAKTIR. 2. CİHAZLARIN KABUL VE MUAYENELERİ İDARECE BELİRLENECEK KOMİSYON TARAFINDAN YAPILACAKTIR. KONTROL VE MUAYENE, ŞARTNAMEDE İSTENİLEN VE TEKLİFTE BELİRTİLEN TÜM ÖZELLİKLERİN UYGUNLUĞU ARAŞTIRILACAKTIR. AYRICA AKSESUAR VE SARF MALZEMELERİNİN KONTROL VE SAYIMI YAPILACAKTIR. 3. KABUL VE MUAYENE SIRASINDA FİRMALARDAN BAZI TESTLERİN YAPILMASI İSTENEBİLİR.BU DURUMDA GEREKLİ PERSONEL VE DÜZENEĞİ FİRMALAR SAĞLAYACAKTIR. 4. KABUL VE MUAYENEDE OLUŞABİLECEK KAZA VE HASARLARDAN SATICI FİRMA SORUMLUDUR. 5. YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEKLİFTE BELİRTİLEN MARKA VE CİNS MALIN GETİRİLMESİ ŞARTI ARANACAK,4734 VE 4735 SAYILI YASALARIN İKİNCİL MEVZUATI NİTELİĞİNDEKİ MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN HÜKÜMLER KAPSAMINDA MALLAR ALINACAKTIR. 6. GEREKTİĞİ TAKDİRDE CİHAZIN KALİBRASYONU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR.
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:1 MERKEZEFENDİ DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 02.09.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret SicilGazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Teklif edilen ürünlere ait teknik şartnamelerinde belirten garanti sürelerine ait Distrübütör tarafından verilen belgeleri ihale dosyasında sunulmalıdır. Garanti süresince servis, bakım ve onarım hizmetlerine ait giderler yükleniciye ait olacaktır.aynı kalemler için(osirix yazılım hariç);Sağlık bakanlığının 13.07.2012 tarih ve 2012/30 sayılı genelgeleri doğrultusunda cihazların tüm yedek parçalarının fiyatları ihale dosyasına konacak ve bu yedek parça fiyatlarının toplamı cihazın bedelinin % 150 sini geçmeyecektir. (örnek cihaz 1.000,00 tl ise tüm parçaları 1.500,00 TL yi geçmeyecek). İstekli tarafından bu listede kasten veya sehven belirtilmeyen yedek parçalar ücretsiz değiştirilecektir. Ücretsiz değişim yapacağına dair belgeyi ihale dosyasına koyacaktır. Bu yedek parça listesini koymayanlar ihale dışı bırakılacaktır. Cihaza ait tüm Yedek parçaların yer aldığı listenin en sonunda KDV hariç toplam fiyat yazılacaktır. KDV hariç Toplam fiyatın teklif edilen cihazın kdv hariç %150 fiyatını geçmesi durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.Yedek parça fiyat listesi ihale tarihinden bir önceki günün döviz alış fiyatı baz alınarak hesaplanacaktır. Hiçbir durumda tüm yedek parçaların yer aldığı fiyatlar cihazın TL bazında %150 fiyatını geçmeyecektir.
4.3.2.4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 1. KALEM ÜRÜN ENERGY STAR, TCO Certified All-in-One PCs 3 sertifikasına CE SERTİFİKALARINA SAHİP OLACAKTIR.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İhaleye iştirak edecek isteklilerin teklif ettikleri 1. kaleme ait malzemenin numunesi ihale saatinden önce idareye teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu ürünlerin temin edilememesi durumunda ürünü oluşturan tüm yedek parçalar marka ve model belirtilerek liste şeklinde imzalı ve kaşeli olarak ihale dosyasına konacaktır. Verilen liste muayene aşamasında karşılaştırılacaktır. Teklif edilen malzemelerin numunelerinin üzerinde firma adı, ürün sıra numarası, markası yer alması gerekmektedir. Ürün üzerinde bu bilgilerin yer almadığı numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numuneleri değerlendirmesinden sonra idarenin belirleyeceği bir tarihte ihale süreci bittikten sonra iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.( numune olmaması durumunda ihale dokümanı içersinde verilecek marka ve modeli içeren liste dikkate alınacaktır.)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklifsadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenintamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.UZ.DR.MEHMET ERKALELİ BAŞHEKİM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR