BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilgisayar donanımları satın alınacaktır

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039379
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 16.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019-18
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.08.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Biruni Üniversitesi Toplantı Odası10.Yıl Cad. Protokol Yolu No:45 Topkapı Zeytinburnu/İSTANBUL"
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
İHALE İLANI

İhale No : 2019-18
İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı:"Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarlarına ait bilgisayar donanımlarının alım işidir.
Biruni Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
41 adet İş İstasyonu, 41 adet Masaüstü Bilgisayar"
İhale dokümanının görülmesi:İhale dokümanı, 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türk Ekonomi Bankası Beşiktaş Şubesi TR87 0003 2000 0000 0070 1358 54 -- 7013585 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve vergi kimlik numaraları belirtilerek yatırılır ve alındı belgesi ihale birimine kaydettirelerek Biruni Üniversitesi 10.Yıl Cad. Protokol Yolu No:45 Topkapı/İST adresinden satın alınabilir.
-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve üniversite internet adresinden (www.biruni.edu.tr) indirmeleri zorunludur. İlgili:sural@biruni.edu.tr 444 82 76 Geçici teminat:İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İsteklilerden istenilen belgeler:Satınalma Yönetmeliğinin 12. maddesinde sayılan ihaleye katılamayacaklardan olmadığına ilişkin taahhütname,Doküman bedeli alındığına ilişkin belge,İdari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen belgeler."
İhalenin yapılacağı yer:Biruni Üniversitesi Toplantı Odası10.Yıl Cad. Protokol Yolu No:45 Topkapı Zeytinburnu/İSTANBUL"
İhalenin tarih ve saati : 23.08.2019 tarihinde saat 16.00
Tekliflerin sunulması:İstekliler tarafından teklifler ihalenin yapılacağı adrese sunulacaktır. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır.
Tekliflerin geçerlilik süresi:Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR