TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Balast alımı yapılacaktır

TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/244381
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BÖLGEMİZ 1-ÇÖLTEPE İSTASYONUNDA 10.000M3 FİGÜRE HALDE BALAST ALIMI, 2-LEYLEK İSTASYONUNDA 10.000M3 FİGÜRE HALDE BALAST ALIMI (VOLKANİK KÖKENLİ BAZALT, GRONODİYOTİK, GRANİT, GABRO VEYA DİYABEZ) İŞİ, 10./06/2020 TARİHİNDE SAAT:14:00’DA 3/G AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu Özalper Mah. İstasyon Cad. No:1 Yeşilyurt Malatya
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

BÖLGEMİZ 1-ÇÖLTEPE İSTASYONUNDA 10.000M3 FİGÜRE HALDE BALAST ALIMI, 2-LEYLEK İSTASYONUNDA 10.000M3 FİGÜRE HALDE BALAST ALIMI (VOLKANİK KÖKENLİ BAZALT, GRONODİYOTİK, GRANİT, GABRO VEYA DİYABEZ) İŞİ, 10./06/2020 TARİHİNDE SAAT:14:00’DA 3/G AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

TCDD.5.Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2020/244381

1-İdarenin:
a) Adresi : TCDD Gazi Mahallesi Medeniyet Cad. N:10/2 44100
Yeşiltepe/ Yeşilyurt / MALATYA
b) Telefon Numarası :0 422 2124800/4118
c) Faks Numarası :0 422 2124816
d)Elektronik Posta Adresi :5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
e) İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Binası Toplantı Salonu Özalper Mah. İstasyon Cad. No:1 Yeşilyurt Malatya
f) İhale tarihi ve saati : 10/06/2020 tarih, saat 14:00

2- İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: 1-Çöltepe İstasyonunda 10.000m3 Figüre Halde, 2-Leylek İstasyonunda 10.000m3 Figüre Halde (Volkanik kökenli bazalt, Gronodiyotik, granit, Gabro veya diyabez) Balast alımı İşi,

3-Yukarıda belirtilen Hizmet alımı yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince, Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4-Tekliflerin (TCDD 5. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Bürosu Gazi Mahallesi Medeniyet Cad. N:10/2 Yeşilyurt /MALATYA)
Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 10/06/2020 tarih, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5-İhale dokümanı (TCDD 5. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Bürosu Gazi Mahallesi Medeniyet Cad. N:10/2 Yeşilyurt /MALATYA) Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 5.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman servis Müdürlüğü veznesi Özalper Mah. İstasyon cad. No:1 44100 Yeşilyurt/MALATYA veznesinden KDV- Dâhil 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8- Bu İhaleler için, Kısmi Teklif verilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR