BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Amfi sırası alınacaktır

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01000398
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 23.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019-8
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Biruni Üniversitesi ek kampüs amfi sıraları satın alımı ihalesi. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.05.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Biruni üniversitesi Toplantı odası.10.yıl cad.no:45 Topkapı-Zeytinburnu/İstanbul
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ AMFİ SIRALARI ALIM İHALESİ

İhale No 2019-8
İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı Biruni Üniversitesi ek kampüs amfi sıraları satın alımı ihalesi
Biruni Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.
İhale dokümanının görülmesi -İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Deniz Bank AŞ. Bahçelievler Şubesi TR14 0013 4000 0099 8970 3000 03 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır ve alındı belgesi ihale Birimine kaydedilecek. adresinden satın almaları zorunludur.
-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve Üniversite internet adresinden indirmeleri zorunludur. (www.biruni.edu.tr )
İlgili: sural@biruni.edu.tr
444 82 76
Geçici teminat İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İsteklilerden istenilen belgeler -Satınalma Yönetmeliğinin 12 maddesinde sayılan ihaleye katılamayacaklardan olmadığına ilişkin taahhütname,
-İdari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen belgelerdir.
-Doküman bedeli alındığına ilişkin belge,
İhalenin yapılacağı yer : Biruni üniversitesi Toplantı odası.10.yıl cad.no:45 Topkapı-Zeytinburnu/İstanbul
İhalenin tarih ve saati 30/05/2019 tarihinde saat 16.00
Tekliflerin sunulması İstekliler tarafından teklifler ihalenin yapılacağı adrese sunulacaktır. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır.
Tekliflerin geçerlilik süresi Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz ) takvim günüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR