DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ve kalorifer yakıtı satın alınacaktır

DİYARBAKIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01082948
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

MÜCADELE 13.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/537134
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20 kısımdan oluşan toplam 141.000 litre Motorin-Euro Dizel, 2.750 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 36.000 kilogram Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) ihtiyaca binaen peyderpey alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şehitlik Mah. Fabrika Cad. 37 Sok. No: 7/1 Yenişehir/Diyarbakır
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR


AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile Bağlı Kuruluşların 2020 Yılına Ait Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/537134

1-İdarenin
a) Adresi : ŞEHİTLİK MAHALLESİ FABRİKA CADDESİ 37.SOKAK NO: 7/1 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122243826 - 4122243500
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 kısımdan oluşan toplam 141.000 litre Motorin-Euro Dizel, 2.750 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 36.000 kilogram Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) ihtiyaca binaen peyderpey alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Motorin-Euro Dizel 1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2. Yenişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 3. Kayapınar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 4. Sur Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 5. Bağlar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 6. Lice Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 7. Silvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 8. Bismil Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 9. Ergani Şehit Çoşkun Akşit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 10. Diyarbakır Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 11. Eğil Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü 12. Şehitlik Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü 13. Dicle Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü 14. Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 15. Diyarbakır Sur Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 16. 1.Kadın Konukevi Müdürlüğü 17. 2.Kadın Konukevi Müdürlüğü 18. Diyarbakır Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 19. Diyarbakır Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2. Dicle Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) 1. Eğil Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü İdarece gerek görülmesi halinde ilimiz Diyarbakır genelinde kamu hizmetinin devamlılığı ve işleyişini temin bakımından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar dışındaki resmi kurum, görevli kuruluş veya yetkililere ait araçlarda veya kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı birimlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması bakımından ivedilik arz eden hallerde jeneratör yakıtı veya kalorifer yakıtı vb. kullanılmak üzere bizzat ve sadece Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yazılı talimatı ile ikmal yapılacak aracın plaka, marka-modeli, jeneratör veya kalorifer yakıtının teslim edileceği kurum/kuruluş adı, adresi, akaryakıt cinsi ve takribi miktarı belirtilmek suretiyle yükleniciye yapılacak bildirim üzerine akaryakıt alınacak, talimatında belirtilen idare/kuruluş yakıt alacağından sözleşme hükümleri dâhilinde mahsup edilecek, ödemesi ilgili, belirtilen idare / kuruluş tarafından yapılacaktır. Hizmetin niteliği ve idarenin organizasyon yapısı gereği ihaleye konu müdürlük/kuruluşlardan; Eğil Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü ile 1. Kadın Konukevi ve 2. Kadın Konukevi müdürlükleri hizmet binaları ilimiz Diyarbakır Merkez İlçeler (Yenişehir, Sur, Kayapınar ve Bağlar) sınırları dâhilinde bulunmakta olup, yüklenici olunması halinde sözleşme ve teslimat için adresleri bilahare bildirilecektir. Jeneratör Yakıtı Müdürlüklerin yazılı veya sözlü talebi üzerine en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde masrafları yükleniciye ait olmak üzere İdare/Kuruluş hizmetinde kullanılan jeneratörlerin yakıt depolarına yüklenici tarafından ölçümü yapılarak düzenlenecek teslim fişi karşılığında boşaltılır.
c) Teslim tarihi : 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde peyderpey teslim alınacak.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şehitlik Mah. Fabrika Cad. 37 Sok. No: 7/1 Yenişehir/Diyarbakır
b) Tarihi ve saati : 06.12.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Motorin-Euro Dizel ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Alımı İçin Teklif Verecekler;
1) 1.2.3.4.5.10.11.13.14.15.16.17.18.19.20. kısımlara teklif verecek istekli, istekli adına düzenlenmiş isteklinin Diyarbakır Merkez (Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar) sınırları içerisinde bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından almış olduğu Akaryakıt İstasyonu sahibi olduğuna dair İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı belgesi. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)

6. kısma teklif verecek istekli, istekli adına düzenlenmiş isteklinin Lice sınırları içerisinde bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından almış olduğu Akaryakıt İstasyonu sahibi olduğuna dair İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı belgesi. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
7. kısma teklif verecek istekli, istekli adına düzenlenmiş isteklinin Silvan sınırları içerisinde bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından almış olduğu Akaryakıt İstasyonu sahibi olduğuna dair İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı belgesi. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
8. kısma teklif verecek istekli, istekli adına düzenlenmiş isteklinin Bismil sınırları içerisinde bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından almış olduğu Akaryakıt İstasyonu sahibi olduğuna dair İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı belgesi. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
9. kısma teklif verecek istekli, istekli adına düzenlenmiş, isteklinin Ergani sınırları içerisinde bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından almış olduğu Akaryakıt İstasyonu sahibi olduğuna dair İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı belgesi. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)

2) Yetkili satıcılığı gösteren belgelere ilişkin düzenleme:
a) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
b) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşundan verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesinin en az 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olması. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
c) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu bayisi ise; İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere en az 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olarak verilmiş kurulu akaryakıt istasyonunda bayilik faaliyetlerini gerçekleştirmesi için istasyonlu bayilik lisans belgesi. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
belgeleri sunmaları zorunludur.

Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) Alımı İçin Teklif Verecekler;
1)İstekli adına düzenlenmiş, isteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından almış olduğu istasyonlu veya istasyonsuz akaryakıt satışı yapmaya yetkili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı belgesi. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
2) Yetkili satıcılığı gösteren belgelere ilişkin düzenleme:
a) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
b) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşundan verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesinin en az 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olması. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
c) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu bayisi ise; İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere en az 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olarak verilmiş olan istasyonlu veya istasyonsuz bayilik lisans belgesi. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
belgeleri sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Yenişehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi -Kayapınar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi -Sur Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi -Bağlar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmetler Merkezi-Silvan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Bismil Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Diyarbakır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi - Eğil Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi - Şehitlik Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi - Dicle Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Ayşe Hafsa Sultan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi- Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi- Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Diyarbakır Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR