MERSİN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ve kalorifer yakıtı satın alınacaktır

MERSİN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079577
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/550405
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2,700 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 124.050 Litre Motorin ve 84.000 kg Kalorifer Yakıtı(Kalyak) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mersin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu Çankaya Mah. 4716 Sok. No:16 Akdeniz/MERSİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MERSİN İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 2020 YILI AKARYAKIT VE KALYAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/550405

1-İdarenin
a) Adresi : Çankaya Mahallesi 4716 Sokak No:16 33070 AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3242376107 - 3242311255
c) Elektronik Posta Adresi : mersin@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2,700 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 124.050 Litre Motorin ve 84.000 kg Kalorifer Yakıtı(Kalyak)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1. KISIM Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2. KISIM Mersin Çocuk Evleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 3. KISIM Silifke Huzurevi Müdürlüğü 4. KISIM Davultepe Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 5. KISIM Toroslar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 6.KISIM Erdemli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 7.KISIM Mut Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 8.KISIM Anamur Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 9.KISIM Tarsus Huzurevi Müdürlüğü 10. KISIM Erdemli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 11. KISIM Tarsus Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 12.Kısım Kadın Konukevi Müdürlüğü 13.Kısım Silifke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 14.Kısım Nihat Sözmen Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 15.Kısım Akdeniz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 16.Kısım-Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 17.Kısım-Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü 18.Kısım 2. Kadın Konukevi Müdürlüğü 19.Kısım Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü 20.Kısım Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Araçlarına araçların yakıt depolarına yüklenicinin araçlara uygulayacağı Otomatik Yakıt Alma Sistemine istinaden araçlara monte edilecek olan Araç Tanıtım Cihazı ile bağlı istasyonlarında teslim edilecektir. 4. Kısım Davultepe Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü: 75. Yıl Mah. Kurtuluş Cad. No: 35 Mezitli/MERSİN 6.KISIM Erdemli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü: Koyuncu Mah.7008 Sokak No:8 Erdemli/MERSİN 16.Kısım Mersin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü: İhsaniye Mah. 4928 Sokak No:1/A Akdeniz/MERSİN 20. Kısım Mersin Engelli Bakım ve Reh. Mrkz. Müdürlüğü: Yeni Mahalle G.M.K. Bulvarı No:71/1 Akdeniz/MERSİN adreslerindeki kuruluşların yakıt depolarına kalorifer yakıtı teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Teslimatlar ihtiyaçlar dahilinde araçların Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde Teknik şartnamede belirtilen hususlara göre sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mersin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu Çankaya Mah. 4716 Sok. No:16 Akdeniz/MERSİN
b) Tarihi ve saati : 02.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
AKARYAKIT ALIMLARI İÇİN İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi
-İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesi

- istekliye Enerji piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
KALORİFER YAKITI ALIMLARI İÇİN İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi
-İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesi

- istekliye Enerji piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu veya istasyonsuz Bayilik Belgesini,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektöre yapılan Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mersin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çankaya Mah. 4716 Sok. No:16 Akdeniz/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi - Mersin Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Mersin Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Engelli Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Mersin Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Mersin 2. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Mersin Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Erdemli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Erdemli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Silifke Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Sillifke Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Anamur Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Mut Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi - Davultepe Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi-Nihat Söz. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Toroslar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Akdeniz Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR