T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

7 adet araç takas ile yenilecektir

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00892595
Şehir : İstanbul / Maltepe
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018 /11- 0002
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 ADET ARACIN TAKAS İLE YENİLENMESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.11.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Maltepe Üniversitesi / Satın Alma Birimi
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. Maltepe Üniversitesi

7 ADET ARACIN TAKAS İLE YENİLENMESİ İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2018 /11- 0002

1-İdarenin

a) Adresi : Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 0 216 626 10 50
c) Elektronik posta adresi : selmacolak@maltepe.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.maltepe.edu.tr/tr/ihaleler
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 ADET ARACIN TAKAS İLE YENİLENMESİ

b) Teslim yeri : Maltepe Üniversitesi

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Maltepe Üniversitesi / Satın Alma Birimi
b) Tarihi ve saati : 30.11.2018 / Saat 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
• Firma tarafından imzalı kaşeli, Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
• Varsa sertifikalar
• İş deneyim belgesi
• Garanti süresi belirtir yazı
• Teslim süresi belirtir yazı
• Ürün / firma yetki belgeleri
• Yasaklı olmadığına dair taahhütname
• Geçici Teminat Mektubu
• Ticaret Sicil Gazetesi
• İmza sirküsü
• İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminde görülebilir ve 1.000,00 TL (Maltepe Üniversitesi İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi nezdinde bulunan TR57 0606 0640 0000 1126 5009 0005 nolu hesabına 1.000,00 TL yatırıldığına ilişkin dekont karşılığı satış yapılacaktır.) Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimi Maltepe Eğitim Köyünde bulunan adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10-Tüm ürünlere fiyat teklifi verilecektir. Kısmı teklif kabul edilemeyecektir.
11-Bu ihale için avans verilmeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR