ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

6 bin ton kireçtaşı alınacaktır

ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00993004
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNIŞIĞI 10.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/223712
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
(+-%20 Toleranslı) 6.000 ton kireçtaşının Fabrikamız stok sahasına teslimi  
İşin Yapılacağı Yer
:
Elazığ Şeker Fabrikası Kireç Taşı Döküm Sahası     
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI

Fabrikamız 2019 Kampanyası ihtiyacı kireçtaşı temini yaptırılacaktır

İhale kayıt numarası :2019/223712
1-İdarenin
a) adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü yurtbaşı beldesi ELAZIĞ
b) telefon ve faks numarası :0 424 251 28 75(4 Hat) – 0 424 251 24 14
c) elektronik posta adresi (varsa) :
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : (+-%20 Toleranslı) 6.000 ton kireçtaşının Fabrikamız stok sahasına teslimi
b) yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası Kireç Taşı Döküm Sahası
c) işin süresi : (+-%20 Toleranslı) 2019 (Ağustos 2500 ton- Eylül 2500 ton – Ekim 1000 ton) olarak teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer :Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati :28.05.2019 Salı günü saat 14.00

4-İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-Teklifler 28.05.2019 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Elazığ Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
8- Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR