HAS KALE İNŞ.TEM.TAŞ.PER.TUR.İTH.İHR.SAN.A.Ş.

Yapım karşılığı arsa kiraya verilecektir

HAS KALE İNŞ.TEM.TAŞ.PER.TUR.İTH.İHR.SAN.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888046
Şehir : Ağrı / Merkez
Semt-Mahalle : SUÇATAĞI KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HÜRRİYET 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30.000,00 m² kiralanabilir alana sahip Alışveriş Merkezi (AVM) ile en az 4 yıldızlı ve en az 120 oda kapasiteli otel yapımı karşılığı 49 (Kırkdokuz) yıl (inşaat süresi dahil olmaksızın) süreyle kiralanması işi
İşin Yapılacağı Yer
:
AĞRI/Merkez/Suçatağı mevki
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fırat Mah.Yaşar Kemal Cad.Ağrı İl Özel İdare No:269 Merkez/AĞRI
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAS KALE İNŞAAT TEM. YEM. TAŞIMACILIK PERSONEL TUR. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.’DEN SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE İLANI

1- Ağrı İli, Merkez İlçesi, Suçatağı mevkii 962 nolu parsel üzerine en az 30.000,00 m² kiralanabilir alana sahip Alışveriş Merkezi (AVM) ile en az 4 yıldızlı ve en az 120 oda kapasiteli otel yapımı karşılığı 49 (Kırkdokuz) yıl (inşaat süresi dahil olmaksızın) süreyle kiralanması ve sınırlı ayni hak/intifa hakkı tesis edilmesi şartıyla ihale edilerek kiraya verilecektir.

SIRA NO CİNSİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Alışveriş Merkezi (AVM) ile en az 4 yıldızlı ve en az 120 oda kapasiteli otel 46.200.000,00 2.772.000,00 15/11/2018 10:00

2-İhalenin
a)Yapılacağı Yer: Fırat Mah.Yaşar Kemal Cad.Ağrı İl Özel İdare No:269 Merkez/AĞRI
b)Tarihi ve Saati: 15/11/2018 – 10:00
c)Usulü : Kapalı Teklif Usulü
3- İhale ile ilgili şartnamesi ve sözleşmesi 40.000,00 TL mukabilinde şirketin bürosundan mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.
4- İhaleye gerçek kişiler katılamayacaktır.
5-Konsorsiyumlar ihaleye katılabilir.
6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için:

 1. Şartnamede aranan yeterlilik şartlarını şağlamak,
 2. Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.)
 3. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)
 4. Noter tasdikli imza sirküsü
 5. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
 6. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesine göre hazırlanacak teklif mektubu,
 7. Geçici teminat bedeli makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubu
 8. Şartname alındı makbuzu
 9. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi
 10. Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi
 11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi

7- İhaleye girmek için son müracaat tarihi 15/11/2018 Perşembe günü saat 10.°°’a kadardır. İhale saatine kadar teklif mektubunun şirket bürosuna teslim edilecektir.
8-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden şirket sorumlu değildir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9-Şirketin ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR