İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Üniversite kampüsü içinde 110 adet otomat yeri kiraya verilecektir

İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üniversitemiz kampüsleri içerisinde kapalı ve açık taşınmazlar üzerinde olup,  şartnamesine ekli listede yerleri belirtilen 165,00 m2 yerin,  110 adet otomat yeri olarak kullanılmak üzere isteklilere kiraya verilmesi işi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ege Üniversitesi Kampüsleri (Üniversite, Hastane ve İlçe Kampüsleri)    İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO:12 35040 BORNOVA-İZMİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OTOMAT YERİ KİRAYA VERİLME İHALESİ İLAN METNİDİR.
EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSLERİ (ÜNİVERSİTE, HASTANE VE İLÇE KAMPÜSLERİ) İÇERİSİNDE KAPALI VE AÇIK TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE 165,00 m2 YERİN, 110 ADET OTOMAT YERİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
EGE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Üniversitemiz kampüsleri içerisinde 165,00 m2 yerin, 110 adet otomat yeri olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İşin Nevi- Niteliği : Üniversitemiz kampüsleri içerisinde kapalı ve açık taşınmazlar üzerinde olup, şartnamesine ekli listede yerleri belirtilen 165,00 m2 yerin, 110 adet otomat yeri olarak kullanılmak üzere isteklilere kiraya verilmesi işi.

1-İdarenin
a) Adresi : EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
GENÇLIK CAD. NO: 12 35040 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 0232 311 42 79
c) Elektronik Posta Adresi : tasinmazkiralama@mail.ege.edu.tr

2-İhale konusu kiralama işinin

b) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Kampüsleri (Üniversite, Hastane ve İlçe Kampüsleri) İZMİR
c) Kira Süresinin Başlangıç Tarihi : Kira Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde düzenlenecek yer teslim belgesindeki tarih ile kira süresi başlayacaktır.
ç) Kira süresi : 3 (üç) yıl.
d) Muhammen Bedel : Yıllık 850.000,00-TL + KDV dir.

e) Geçici Teminat Miktarı : Muhammen bedelin % 3’ü oranında olup, 25.500,00.-TL
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENÇLİK CAD. NO:12 35040 BORNOVA-İZMİR
b) Tarihi ve saati ve Usulü : 18/12/2019 – 10:00
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

A) Gerçek kişilerin;

- İsteklilerin nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisini, (Aslı Görülecek)
- İsteklilerin ikametgah ilmühaberini, (ihale tarihinden en fazla 30 gün öncesine ait) (Aslı)
- İsteklilerin tebligat ve mail adresini beyan eder bir yazıyı, (Aslı) (İş Adresi Dışında İkamet Adresini Gösterir İkinci Bir Adres, E-Devlet’ten Çıktı Alınacak)
- İsteklilerin imza sirkülerini, (Noter tasdikli) (Aslı)
- İsteklilerin teklif edeceği otomatların özelliklerini belirtir katalog, prospektüs vb. dokümanlarını,
- Vekaleten ihaleye katılınıyor ise vekaletname aslı veya noter tasdikli fotokopisini, (Aslı Görülecek)
- İsteklilerin sabıka kaydını, (İhale tarihi itibariyle son 6 ay içerisinde alınmış olması)
- İsteklilerin devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin beyan yazısını,
- İsteklilerin terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek kişiler listesi içerisinde bulunmadığı ve terör örgütlerine iltisakının yahut irtibatının olmadığına ilişkin beyan yazısını,
- İsteklilerin vergi levhasını,
- İsteklilerin bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve SGK’dan ihalenin yapıldığı ay itibariyle borcu olmadığına dair belgeyi,
- Ege Üniversitesi’nde işletmecilik faaliyetinde bulunan istekliler için E.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan borcu olmadığına dair belgeyi,
- Geçici teminat tutarı (25.500,00-TL) ve şartname bedelinin (250,00-TL) yatırdığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektubu vermesi. (Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya IBAN numarasına (TR27 0001 2009 7140 0044 0000 04) yatırılabilir.
- İsteklinin söz konusu iş ile ilgili en az 2 (iki) yıllık deneyimi olacak ve bunu belgelendirecektir. (Sözleşmeler, referans mektubu, iş deneyimini gösteren belge vb.)
- İstekli en az 2 (iki) Devlet Üniversitesi veya Kamu Kuruluşunda otomat işi yapıyor olduğunu belgelendirecektir. (Sözleşmeler, referans mektubu, iş deneyimini gösteren belge vb.)
- İstekli en az 100 (Yüz) otomatı hâlihazırda çalıştırdığını belgelendirecektir. (Sözleşmeler, referans mektubu, iş deneyimini gösteren belge vb.)

B) Tüzel kişilerin;

- İsteklilerin 2019 yılına ait oda sicil kayıt belgelerini, (Aslı)
- İsteklilerin tüzel kişilik imza sirkülerini, (Noter tasdikli) (Aslı)
- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin yetki belgesini, (Vekaletname) – (Aslı)
- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin imza sirkülerini, (Noter tasdikli) – (Aslı)
- İsteklilerin teklif edeceği otomatların özelliklerini belirtir katalog, prospektüs vb. dokümanlarını,
- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetelerini, (Aslı)
- İsteklilerin tebligat ve mail adresini beyan eden bir yazıyı, (Aslı) (İş Adresi Dışında İkamet Adresini Gösterir İkinci Bir Adres, E-Devlet’ten Çıktı Alınacak)-(1.Yetkiliye Ait)
- İsteklilerin devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin beyan yazısı,
- Şirket tüzel kişiliği ve ortaklarının ve tüzel kişilerin; Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığı, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler listesi içerisinde bulunmadığı ve terör örgütlerine iltisakının yahut irtibatının olmadığına ilişkin şirketi temsile yetkili kişi / kişiler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış beyan yazısını,
- İsteklilerin sabıka kaydını, (Tüzel kişilik ortakları ve şirket müdürü için ayrı ayrı alınması, alınan belgelerin son 6 ay içerisinde alınmış olması)
- İsteklilerin vergi levhasını,
- İsteklilerin bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve SGK’dan ihalenin yapıldığı ay itibariyle borcu olmadığına dair belgeyi,
- Ege Üniversitesi’nde işletmecilik faaliyetinde bulunan istekliler için E.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan borcu olmadığına dair belgeyi,
- Geçici teminat tutarı (25.500,00-TL) ve şartname bedelinin (250,00-TL) yatırdığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektubu vermesi. (Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya IBAN numarasına (TR27 0001 2009 7140 0044 0000 04) yatırılabilir.
- İsteklinin söz konusu iş ile ilgili en az 2 (iki) yıllık deneyimi olacak ve bunu belgelendirecektir. (Sözleşmeler, referans mektubu, iş deneyimini gösteren belge vb.)
- İstekli en az 2 (iki) Devlet Üniversitesi veya Kamu Kuruluşunda otomat işi yapıyor olduğunu belgelendirecektir. (Sözleşmeler, referans mektubu, iş deneyimini gösteren belge vb.)
- İstekli en az 100 (Yüz) otomatı hâlihazırda çalıştırdığını belgelendirecektir. (Sözleşmeler, referans mektubu, iş deneyimini gösteren belge vb.)

5. İhale Şartnamesi, İdarenin adresinde bedelsiz görülebilir ve ihaleye katılabilmek için 250,00-TL karşılığında E.Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Kiralama Şube Müdürlüğü Gençlik Cad. No:12 35040 BORNOVA - İZMİR adresinden satın alınabilir.
6. İsteklilerin, ihaleye katılıma ilişkin tüm belgeleri ile birlikte ihale salonunda ihale saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, ihale saatine kadar evraklarının Komisyona ulaşması ve evrakları arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nda öngörüldüğü şekilde teklif mektuplarının da olması koşuluyla müracaat kabul edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR