TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Toroslar Belediyesine ait 4 adet ATM kullanım yeri kiraya verilecektir

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Toroslar/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zeki Ayan Mahallesi Kuvvai Milliye Cad. No: 251 Toroslar Mersin adresindeki Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERSİN TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Belediyemize ait tapu ve adres bilgileri ile m² si, tahmini bedeli yazılı olan 14 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri ve 35/c maddesine göre (Açık Teklif Usulü) arttırma ihale ile Zeki Ayan Mahallesi Kuvvai Milliye Cad. No: 251 Toroslar Mersin adresindeki Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda 03.04.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatte 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Bu ihaleye ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlâk Biriminde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin; nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması durumunda Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi; ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişi olması durumunda adres beyanı; yer gördü belgesi; geçici ve ek teminat, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı; vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına düzenlenmiş vekâletname ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini ihale komisyonuna sunması gerekir. İstenilen belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri verilecektir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
ADRES BİLGİSİ TAPU BİLGİSİ
S. No Mahalle Sokak Cadde Bulvar No Mevkii Pafta Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Yıllık Tah.
Bed. TL.
Geç.
Tem. TL.
İhale Saati
1 Çağdaşkent Fatih Sultan Mehmet 60 Çavuşlu 23 L II-III 2778 1 6 1 numaralı ATM alanı 12.000 3.600 14:00
2 Çağdaşkent Fatih Sultan Mehmet 60 Çavuşlu 23 L II-III 2778 1 6 2 numaralı ATM alanı 12.000 3.600 14:05
3 Güneykent Mimar Sinan 58 Toroslar Belediyesi Makina İkmal Sahası kuzeyi 6 ATM alanı 12.000 3.600 14:10
4 Yusuf Kılıç Milli Mücahit Rıfat Uslu 65 Osmaniye 22 L I 7339 2 6 ATM alanı 12.000 3.600 14:15

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR