SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tekstil atıklarının toplanması ve değerlendirmesi işi yaptırılacaktır

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Selçuklu İlçesi sınırları içinde  4 Dört yıl süre ile Tekstil  atıklarının  kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve  değerlendirmesi işi yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2020 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı :
Selçuklu İlçesi sınırları içinde 4 Dört yıl süre ile Tekstil atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirmesi işi yapılacaktır.
2 - İhale Dökümanın nereden ve hangi şartlarda alınacağı:
İhale Dökümanı Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. Bedelsiz görme dışında şartname almak isteyenler, şartnameyi 50,00 TL karşılığında temin edebilirler.
3 - İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
İhale Selçuklu Belediyesi Encümen Salonunda 02/04/2020 Perşembe günü, Saat 16.00 da, 2886 Sayılı İhale Kanununun 45 inci maddesine göre yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümen’i tamamen serbesttir.
4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:
Aşağıda listede belirtildiği şekilde olup, geçici teminatın ihale günü en geç saat 12.00 ye kadar idareye ibraz edilmesi şarttır.
5 - İsteklilerde aranılan belgeler:
a - Gerçek kişiler için:
İhale Dökümanın satın alınması ve ihale dökümanında belirtilen şartların sağlanması.
b - Tüzel Kişiler için:
İhale Dökümanın satın alınması ve ihale dökümanında belirtilen şartların sağlanması.
İsteklilerin ihale günü en geç saat 12.00 ye kadar belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir ve Tahsilat Servisine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.
S.NO İŞİN NİTELİĞİ İŞİN YAPILACAĞI YER BİR YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) SÖZLEŞME SÜRESİ
1 Tekstil atıklarının Kaynağında Ayrı toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi işi Selçuklu İlçesi 723.454,93 – TL / yıl 21,703.65 TL 4 Yıl

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR