YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tekstil atıklarının toplanacağı kumbara yerleri kiraya verilecektir

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlçemiz Sınırları İçerisinde Muhtelif Noktalara Yerleştirilecek 200 Adet Yerde Tekstil Atıklarınn Toplanacağı Kumbara Yerlerinin 1 Yıl Kiraya Verilmesi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

1- İlçemiz Sınırları İçerisinde Muhtelif Noktalara Yerleştirilecek 200 Adet Yerde Tekstil Atıklarınn Toplanacağı Kumbara Yerlerinin 1 Yıl Kiraya Verilmesi,

Tahmini bedeli Aylık 9.887,00-TL (KDV Hariç)
Geçici teminatı 3.559,32-TL
İhale tarih ve saati 06/08/2019 Salı günü saat 14:30

İhale, Belediyemiz Encümeninde yapılacaktır.
Şartnamesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

  1. Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi,

  2. Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname

  3. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname

  4. Şartnamenin belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge,

  5. Toplama Ayırma Belgesi/ Geçici Faaliyet Belgesi fotokopisi,

  6. Tesiste tam zamanlı olarak çalışan Mühendisin diploma fotokopisi,

    Yukarıda istenilen belgeler Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.
    İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

* Bu ihale ilanı Belediyemiz internet sitesinden (www.yildirim.bel.tr) ‘de görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR