EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tekstil Atık Kumbaraları kiraya verilecektir

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
150 adet tekstil atık kumbara konulması ihalesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eyüp Belediyesi Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN

1-Eyüpsultan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlara 150 adet tekstil atık kumbara konulması ihalesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.
2-Yıllık Muhammen kira bedeli 306.000,00- TL
3-Geçici Teminat 27.500.00 TL
4-Ek Teminat 50.000,00TL
5-İhale 11/12/2019 Çarşamba günü saat 10:30’ da Eyüp Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.
6-Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7-Müracaatlar en geç 10/12/2019 Çarşamba günü İhale saatine kadar İşletme Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

İSTENİLEN EVRAKLAR
A-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınmış borcu yoktur yazısı.
B-Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi,
C-SGK'ya borcu olmadığına dair ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi,
D-Vergi dairesi veya yeminli mali müşavirler tarafından tasdikli son üç(3) yıla ilişkin bilanço ve gelir-gider tablosu vermesi,
E-Bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilen teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi,
F-İsteklilerin ortak girişimi halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortaklıkları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar)
G-İhale dosyasının idareden satın alındığına dair (şartname bedeli) makbuzun aslını vermesi.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR