SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarla kiraya verilecektir

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861472
Şehir : Tekirdağ / Saray
Yayınlandığı Gazeteler

SARAY GÖZLEM 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SARAY GÖZLEM 15.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Bahçedere,Küçükyoncalı ,Küçükyoncalı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Başkanı odasında ve Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
111 ADET TAŞINMAZ KİRA İHALESİ
İLAN METNİ

MADDE-1 İHALENİN KONUSU: Kira İhalesi yapılacak olan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler ilanın 2.ve 3. Sayfasında gösterilmiştir.
MADDE-2 İHALENİN ŞEKLİ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Arttırma Usulü ile yapılacaktır.Taşınmazlar; ilanın 2. ve 3. sayfasında belirtilen Tarih ve Saatte sıra numarasına göre ihalesi yapılacaktır.
MADDE-3 KİRALAMA DÖNEMİ: Taşınmaz malın kira süresi tarla Vasfında bulunan taşınmazlar için İKİ EKİM DÖNEMİ(2018-2019 Yılları için 2 yıl) ’ dir.Diğer taşınmazlar için ise 1,3 ve 10 yıldır. Kira müddeti sözleşmenin imzalanmasından sonra başlar.
MADDE-4 İŞİN MİKTARI (MUHAMMEN BEDEL) :
Kira İhalesi yapılacak olan tarla ve iş yeri vasfında bulunan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler ilan metninin 2. ve 3. sayfasında gösterilmiştir. Kira Bedeline %18 KDV ayrıca hesaplanır.
MADDE-5 TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
İhaleye katılmak isteyen istekliler; Muhammen bedele ait (Bankalarca verilen teminat mektuplarının dışındaki teminatların) Geçici Teminatı en geç İhale Saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırılmaları gerekmekte olup, Teminat mektubu ile ihaleye katılacaklar, teminat mektubunu ihale günü İhale Saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ihale dosyasına teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek katılımcılar, kiralanması düşünülen parsellerin tamamı için geçici teminat vermek zorundadırlar. Üzerinde ihale kalmayan katılımcılar Geçici Teminat Bedellerini ihale bitiminden sonra alabilirler.
MADDE-6 İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ŞARTNAME BEDELİ: İhaleye katılabilmek için;
a.- 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
b.- İhaleye iştirak edecek;
Gerçek Kişi veya Kuruluşlar;
1-Yatırdıkları Geçici Teminat Makbuzunu ve Saray Belediyesin Borcu Yoktur Belgesi.
2-T.C Kimlik Fotokopisi
3-Çiftçilik Belgesi veya Çiftçi Kayıt Sistemine ait Belge(ÇKS)Listedeki İlk 104 Taşınmaz için geçerlidir.
4- İkametgâh Belgelerini
Kooperatifler;
1-Yatırdıkları Geçici Teminat Makbuzunu ve Saray Belediyesin Borcu Yoktur Belgesi.
2-İmza Sirkülerini ,Yetki Belgesini ve Adreslerini gösterir belgeyi.
3-Faaliyet Belgesi
Şirketler ise ;
1-Yatırdıkları Geçici Teminat Makbuzunu ve Saray Belediyesin Borcu Yoktur Belgesi.
2-İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi ile Şirket Ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin noter tasdikli suretini.
3-Adreslerini gösterir belgeyi.
4-Faaliyet Belgesi
İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekaletnameleri(2018 Yılına ait) ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirkülerini(2018 Yılına ait) ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümen’ine sunmak zorundadırlar.
c.- Yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlarda, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir belge ile (Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmış),Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde ikametgahlarını (Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmış) ibraz etmeleri şartıyla ihaleye katılabileceklerdir.
d.- Şartname Bedeli bedeli;50,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
e-İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Saray Belediyesine vadesi dolmuş borçlarının olup olmadığını belgeleyen Borcu Yoktur Belgesini almak zorundadırlar. Saray Belediyesine Borcu bulunan istekliler vadesi dolmuş borç ödenmediği takdirde ihaleye katılamazlar.
Madde 7-İstekliler, son başvuru tarihi ;26/09/2018 Çarşamba günü Saat 17:00’ e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını ederek,bizzat ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar.Posta,Kargo vb kurye ile ihale başvuru kabül edilmeyecektir.Resmi başvuru yapan isteklilere, başvuru belgesi verilecektir. Sayfa:1

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 111 ADET TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLAN LİSTESİ SAYFA :2
S.No Mahallesi Mevkii Ada / Parsel / Yüzölçümü (m2) / Adresi Cinsi 1 Yıllık
Muhammen Bedel(TL)
Geçici Teminat %3(TL) İhale Tarihi İhale Saati Kiralama Süresi
1 Bahçedere Killik 792 3.800,00 Tarla 305,00 18,30 27.09.2018 09:10 2
2 Bahçedere Killik 802 14.540,00 Tarla 1.060,00 63,60 27.09.2018 09:15 2
3 Bahçedere Süleymantepe 372 2.660,00 Tarla 186,20 11,17 27.09.2018 09:20 2
4 Bahçedere Süleymantepe 391 5.090,00 Tarla 356,30 21,38 27.09.2018 09:25 2
5 Bahçedere Eski Bostanlık 488 2.780,00 Tarla 230,00 13,80 27.09.2018 09:30 2
6 Bahçedere Otulsırtı 498 1.420,00 Tarla 99,40 5,96 27.09.2018 09:35 2
7 Bahçedere Aydıngölü 564 4.750,00 Tarla 370,00 22,20 27.09.2018 09:40 2
8 Bahçedere Aydıngölü 573 7.920,00 Tarla 554,40 33,26 27.09.2018 09:45 2
9 Bahçedere Aydıngölü 574 3.080,00 Tarla 215,60 12,94 27.09.2018 09:50 2
10 Bahçedere Söğütçatağı 614 5.440,00 Tarla 380,80 22,85 27.09.2018 09:55 2
11 Bahçedere Köyaltı 644 4.720,00 Tarla 350,00 21,00 27.09.2018 10:00 2
12 Bahçedere Aydıngölü 647 4.540,00 Tarla 317,80 19,07 27.09.2018 10:05 2
13 Bahçedere Anadere 666 9.580,00 Çayır 670,60 40,24 27.09.2018 10:10 2
14 Bahçedere Anadere 669 1.420,00 Bahçe 120,00 7,20 27.09.2018 10:15 2
15 Bahçedere Killik 217 8.280,00 Tarla 579,60 34,78 27.09.2018 10:20 2
16 Bahçedere Otulsırtı 296 2.380,00 Tarla 200,00 12,00 27.09.2018 10:25 2
17 Bahçedere Otulsırtı 314 2.440,00 Tarla 170,80 10,25 27.09.2018 10:30 2
18 Çayla Kabaağaçlar 476 1.050,00 Tarla 73,50 4,41 27.09.2018 10:35 2
19 Çayla Ada 954 7.820,00 Çayır 547,40 32,84 27.09.2018 10:40 2
20 Çayla Ergene 38 2.860,00 Tarla 200,20 12,01 27.09.2018 10:45 2
21 Çayla Kocagöl 1287 29.300,00 Tarla 2.051,00 123,06 27.09.2018 10:50 2
22 Çayla Arkaltı 1264 7.900,00 Tarla 553,00 33,18 27.09.2018 10:55 2
23 Çayla Kanlıgöl 1167 2.510,00 Çayır 225,00 13,50 27.09.2018 11:00 2
24 Çukuryurt Karadutluk 2547 4.800,00 Çayır 336,00 20,16 27.09.2018 11:05 2
25 Çukuryurt Karadutluk 2583 11.540,00 Çayır 850,00 51,00 27.09.2018 11:10 2
26 Çukuryurt Ortayolaltı 1423 5.920,00 Sıvat yeri 414,40 24,86 27.09.2018 11:15 2
27 Demirler Vizeyolu 1634 2.500,00 Tarla 340,00 20,40 27.09.2018 11:20 2
28 Demirler Vizeyolu 1633 20.500,00 Tarla 3.500,00 210,00 27.09.2018 11:25 2
29 Demirler Kurşuntepe 694 40.000,00 Tarla 7.550,00 453,00 27.09.2018 11:30 2
30 Demirler Kurşuntepe 701 33.100,00 Tarla 7.000,00 420,00 27.09.2018 11:35 2
31 Edirköy Güvemlik 669 13.500,00 Tarla 1.650,00 99,00 27.09.2018 13:15 2
32 Edirköy Taşköprü civarı 711 12.000,00 Çayır 900,00 54,00 27.09.2018 13:20 2
33 Edirköy Taşköprü civarı 773 9.000,00 Tarla 700,00 42,00 27.09.2018 13:25 2
34 Edirköy Tahta köprü 876 6.187,00 Tarla 1.000,00 60,00 27.09.2018 13:30 2
35 Edirköy Çayırlar 1015 8.000,00 Çayır 700,00 42,00 27.09.2018 13:35 2
36 Edirköy Kabasakal 60 2.880,00 Tarla 201,60 12,10 27.09.2018 13:40 2
37 Göçerler Sazlıdere civarı 449 8.875,00 Çayır 640,00 38,40 27.09.2018 13:45 2
38 Güngörmez Manastır 604 5.800,00 Tarla 500,00 30,00 27.09.2018 13:50 2
39 Güngörmez Köyiçi 863 4.560,00 Tarla 350,00 21,00 27.09.2018 13:55 2
40 Karabürçek Yuvalıönü 181 5.830,00 Çayır 1.550,00 93,00 27.09.2018 14:00 2
41 Karabürçek Dikilitaş 120 38.800,00 Çayır 11.000,00 660,00 27.09.2018 14:05 2
42 Karabürçek Kocatepe 703 23.400,00 Tarla 8.750,00 525,00 27.09.2018 14:10 2
43 Karabürçek İncipınar 385 55.750,00 Tarla 16.600,00 996,00 27.09.2018 14:15 2
44 Karabürçek Çalıdere 967 12.600,00 Sıvat yeri 882,00 52,92 27.09.2018 14:20 2
45 Karabürçek Köyiçi 884 4.500,00 Tarla 315,00 18,90 27.09.2018 14:25 2
46 Kavacık Söğüt 180 21.700,00 Tarla 1.519,00 91,14 27.09.2018 14:30 2
47 Kurtdere Bağlarçatağı 322 4.140,00 Tarla 310,00 18,60 27.09.2018 14:35 2
48 Kurtdere Eski Saray Yolu 326 10.120,00 Tarla 800,00 48,00 27.09.2018 14:40 2
49 Kurtdere Eski Saray Yolu 463 3.550,00 Tarla 270,00 16,20 27.09.2018 14:45 2
50 Kurtdere Karakepir 1134 15.370,00 Tarla 2.000,00 120,00 27.09.2018 14:50 2
51 Kurtdere Köycivarı 1912 3.440,00 Tarla 240,80 14,45 27.09.2018 14:55 2
52 Kurtdere Köycivarı 1913 1.200,00 Salkımlık 84,00 5,04 27.09.2018 15:00 2
53 Küçükyoncalı Kocaalan 284 2.600,00 Tarla 200,00 12,00 27.09.2018 15:05 2
54 Küçükyoncalı Yanıklık 826 32.500,00 Tarla 2.600,00 156,00 27.09.2018 15:10 2
55 Küçükyoncalı Zotinin çeşme 1101 2.625,00 Tarla 183,75 11,03 27.09.2018 15:15 2
56 Küçükyoncalı Zotinin çeşme 1103 1.250,00 Tarla 87,50 5,25 27.09.2018 15:20 2
57 Küçükyoncalı Zotinin çeşme 1104 4.375,00 Tarla 306,25 18,38 27.09.2018 15:25 2
58 Küçükyoncalı Keçi kışlası 1447 3.125,00 Tarla 218,75 13,13 27.09.2018 15:30 2
59 Küçükyoncalı Keçi kışlası 1678 10.000,00 Tarla 900,00 54,00 27.09.2018 15:35 2
60 Küçükyoncalı Yetim Kışla 2750 6.312,00 Tarla 441,84 26,51 27.09.2018 15:40 2
61 Küçükyoncalı İbrahim Ağanın Kışla 2991 10.040,00 Tarla 702,80 42,17 27.09.2018 15:45 2
62 Küçükyoncalı Türbe Dere Geçiti 3144 25.140,00 Tarla 1.759,80 105,59 27.09.2018 15:50 2
63 Osmanlı Gelinkaya 1091 918,00 Çayır 100,00 6,00 27.09.2018 15:55 2
64 , Bağlık 1447 2200 Bağyeri 220,00 13,20 27.09.2018 16:00 2
65 Sinanlı Karaçalılık 493 49.350,00 Tarla 8.610,00 516,60 27.09.2018 16:05 2
66 Sinanlı Harman gölü 830 27.350,00 Tarla 5.460,00 327,60 27.09.2018 16:10 2
67 Sinanlı Çobanyolu 914 36.270,00 Tarla 7.160,00 429,60 27.09.2018 16:15 2
68 Sinanlı Çobanyolu 882 26.340,00 Tarla 5.260,00 315,60 27.09.2018 16:20 2
69 Sinanlı Köyaltı 1166 17.380,00 Tarla 2.700,00 162,00 27.09.2018 16:25 2
70 Yuvalı Sinanlı yolu 2439 33.280,00 Tarla (çayır) 6.000,00 360,00 27.09.2018 16:30 2
71 Yuvalı Köyüstü 2488 3.131,00 Harmanyeri 219,17 13,15 27.09.2018 16:35 2
72 Yuvalı Papas çatağı 1203 15.150,00 Tarla 1.500,00 90,00 27.09.2018 16:40 2
73 Beyazköy S.Merası 1837 3.680,00 Tarla 257,60 15,46 28.09.2018 09:10 2
74 Beyazköy Vişne Çatağı 447 21.320,00 Ham toprak 3.060,00 183,60 28.09.2018 09:15 2
75 Beyazköy Kocatepe 485 18.360,00 Tarla 2.300,00 138,00 28.09.2018 09:20 2
76 Beyazköy Hacılar 4419 10.580,00 Tarla 1.605,00 96,30 28.09.2018 09:25 2
77 Beyazköy Kocatepe 488 10.220,00 Tarla 1.260,00 75,60 28.09.2018 09:30 2
78 Servi Köyiçi 983 3.500,00 Bahçe 245,00 14,70 28.09.2018 09:35 2
79 Servi Çoban Çayırı 846 9.120,00 Çayır 638,40 38,30 28.09.2018 09:40 2
80 Servi Akbuzalık 248 1.680,00 Tarla 117,60 7,06 28.09.2018 09:45 2
81 Servi Akbuzalık 235 1.160,00 Tarla 81,20 4,87 28.09.2018 09:50 2
82 Servi Çınarçatağı 13 9.500,00 Tarla 665,00 39,90 28.09.2018 09:55 2
83 Servi Sıvat Altı 614 1.200,00 Çayır 84,00 5,04 28.09.2018 10:00 2
84 Servi Sıvat Altı 615 3.200,00 Çayır 224,00 13,44 28.09.2018 10:05 2
85 Servi Köyaltı 835 1.600,00 Çayır 112,00 6,72 28.09.2018 10:10 2
86 Servi Sıvat Altı 617 1.200,00 Çayır 84,00 5,04 28.09.2018 10:15 2
87 Servi Köyaltı 818 3.600,00 Çayır 252,00 15,12 28.09.2018 10:20 2
88 Servi Değirmen Civ. 545 1.400,00 Çayır 98,00 5,88 28.09.2018 10:25 2
89 Servi Hürriyetler 292 3.160,00 Tarla 250,00 15,00 28.09.2018 10:30 2
90 Servi Hürriyetler 373 9.080,00 Tarla 635,60 38,14 28.09.2018 10:35 2
91 Servi Kurşun Tepe 496 9.500,00 Tarla 800,00 48,00 28.09.2018 10:40 2
92 Servi Hürriyetler 372 17.800,00 Tarla 1.246,00 74,76 28.09.2018 10:45 2
93 Servi Kurşun Tepe 432 12.700,00 Tarla 1.000,00 60,00 28.09.2018 10:50 2
94 Servi Sıvat Altı 619 2.400,00 Çayır 168,00 10,08 28.09.2018 10:55 2
95 Servi Hürriyetler 364 2.760,00 Tarla 193,20 11,59 28.09.2018 11:00 2
96 Servi Pınar Yolu 176 23.220,00 Tarla 2.100,00 126,00 28.09.2018 11:05 2
97 Servi Değirmen Civ. 546 3.200,00 Çayır 224,00 13,44 28.09.2018 11:10 2
98 Büyükyoncalı Yanıklık 555 10.375,00 Tarla 726,25 43,58 28.09.2018 11:15 2
99 Büyükyoncalı Kabalık Sırtı 126 2.312,00 Tarla 161,84 9,71 28.09.2018 11:20 2
100 Büyükyoncalı Köy Civarı 3870 3.250,00 Tarla 227,50 13,65 28.09.2018 11:25 2
101 Büyükyoncalı Ada İçi 2985 5.625,00 Tarla 393,75 23,63 28.09.2018 11:30 2
102 Büyükyoncalı Kadı Ölüsü 1923 4.250,00 Tarla 297,50 17,85 28.09.2018 11:35 2
103 Büyükyoncalı Kadı Ölüsü 1927 10.625,00 Tarla 743,75 44,63 28.09.2018 11:40 2
104 Büyükyoncalı Büyükyoncalı 3256 1.000,00 Tarla 70,00 4,20 28.09.2018 11:45 2
105 Büyükyoncalı Bitmap
Çerkezköy Yolu Üzeri Bloklar Önü
ADRES
Rafet Topuz Parkı
Park 7800,00 2340 28.09.2018 13:10 10
106 Kemalpaşa Hükümet Konağı Önü Uğur Mumcu Parkı Park 97800,00 2934 28.09.2018 13:15 1
107 Pazarcık Güneş Cad. Necip Dedeoğlu Parkı Park 2400,00 216 28.09.2018 13:20 3
108 Büyükyoncalı Çerkezköy Yolu Üzeri Bloklar Önü Halı Saha Halı Saha 23400,00 2106 28.09.2018 13:25 3
109 Edirköy Muhtarlık Binası Altı Sol 1 Muhtarlık Binası Altı Sol 1 İş Yeri 1380,00 124,2 28.09.2018 13:30 3
110 Edirköy Muhtarlık Binası Altı Sol 2 Muhtarlık Binası Altı Sol 2 İş Yeri 1380,00 124,2 28.09.2018 13:35 3
111 Göçerler Muhtarlık Binası Altı Sol 1 Kıraathane Dükkanı İş Yeri 5760,00 518,4 28.09.2018 13:40 3
SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN DUYURULUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR